‘CO2 emissies rampzalig hoog’ waarschuwt energieagentschap

In 2010 haalden de energie gerelateerde CO2 emissies een driest record. Ze stegen spectaculair in vergelijking met het crisisjaar 2009 en lagen zelfs 5% hoger dan het vorige record uit 2008, berekende de IEA. Het Internationaal Energie Agentschap komt met een verbluffende vaststelling: als we onder de grens van 2ºC opwarming willen blijven, moet de toename in de CO2 uitstoot de komende 9 jaar lager zijn dan die in het afgelopen jaar. Geen evidente opdracht. Vooral doordat 80% van de uitstoot van broeikasgassen bij elektriciteitsopwekking in 2020 nu al zo goed als vastligt, omdat de klimaatschadelijke centrales er al staan of in aanbouw zijn.

Fatih Birol, hoofdeconoom van de IEA waarschuwt dat een regelrechte klimaatramp enkel is te vermijden als overheden nu erg snel “moedige en beslissende acties ondernemen.” Bond Beter Leefmilieu sluit zich aan bij die oproep.

In eerste instantie moet Europa haar ambitieniveau voor 2020 dringend opkrikken  naar 30% CO2 reductie, als opstap naar de noodzakelijke 40%. Dit speelt niet enkel in ons eigen voordeel maar zou ook een krachtig signaal geven in de internationale klimaatonderhandelingen. Het is nu hoog tijd om, na de bescheiden stappen in Cancun eind vorig jaar tot concrete resultaten te komen. De onderhandelingen die deze week van start gingen in Bonn moeten dan ook significante vooruitgang boeken in de richting van een globaal ambitieus en bindend klimaatakkoord eind dit jaar in Durban

Ook voor onze energievoorziening moeten we nu de juiste keuzes maken. Keuzes die kaderen binnen de transitie naar 100% hernieuwbare energie. Voor kernenergie en steenkoolcentrales is hierin geen plaats. In symbolisch belangrijke dossiers kunnen politici aantonen dat het hen menens is met de strijd tegen de klimaatverandering. Zo hoopt BBL dat minister Joke Schauvliege de aanvraag van EON voor een nieuwe kolencentrale in Antwerpen verwerpt. Zo niet dwingen we ons land, met een centrale die jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 uitstoot, op een klimaatschadelijk pad.

Professor lord Stern, bekend van een gezaghebbend rapport over de kosten van klimaatverandering,  reageert in de Guardian onthutst op de nieuwe cijfers van het IEA: “We bevinden ons nu opnieuw op een groeipad richting 4 ºC opwarming tegen 2100. Dergelijke klimaatverandering ontwricht de levens en levensomstandigheden van honderden miljoenen mensen op aarde. Dat zal enorme migratiestromen en nieuwe conflicten op gang brengen. Een risico dat elk weldenkend persoon kost wat kost zou willen inperken.” Nu nog vergunningen verlenen voor nieuwe klimaatschadelijke infrastructuur zou met andere woorden van cynisme getuigen.

 

Luchtkwaliteit