‘Groen’ BIV een goede zaak, in de eerste plaats voor nieuwe wagens

De milieubeweging is al lang vragende partij voor de invoering van een milieugerelateerde belasting op in verkeersstelling (BIV). Deze vergroening van de b estaande belasting zou nu vanaf 1 januari 2011 worden ingevoerd. Maar volgens de Vlaamse Automobilstenvereniging VAB, zou de nieuwe BIV vooral de belasting van tweedehandsvoertuigen fors opdrijven. Er is sprake van sommen tot 1000 euro voor oudere dieselvoertuigen. Indien de gegevens van VAB kloppen, stelt zich inderdaad een probleem. Een ‘groene’ heffing heeft enkel echt zin, indien zij gebeurt vooraleer een nieuwe wagen in het verkeer wordt gebracht. Dat is het ogenblik waarop wordt beslist welke voertuigen er de komende jaren zullen rijden. Een belasting op tweedehandswagens heeft weinig milieu-impact. In het b este geval verhuist de tweedehandswagen naar het buitenland, en wordt het milieuprobleem gewoon verplaatst.

Net als VAB denkt Bond Beter Leefmilieu dat een open gesprek met alle betrokkenen zich hier opdringt. Daarbij steunen wij het initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits om vanaf 2011 de BIV afhankelijk maken van de milieukwaliteiten van de wagen. Ze ki est er daarbij (zeer terecht) voor om niet enkel de CO2-emissies maar ook de uitstoot van vervuilende stoffen (fijn stof, NOx), die vooral een sterk negatieve impact hebben op de gezondheid, mee in rekening te brengen. Wij pleiten bovendien voor een gevoelig verschil in heffing naargelang de milieukwaliteiten van de wagen, zodat de consument werkelijk naar de me est propere wagens wordt gedreven. Maar dan wel in de eerste plaat voor nieuwe wagens.

Vul de enquête van VAB hier in. jan.turf [at] bblv.be (Jan Turf )

 

Elektrische wagens