100% hernieuwbare energie tegen 2030 is mogelijk

Een studie die deze week verscheen in Scientific American (Jacobson en Delucchi) geeft aan dat het mogelijk moet zijn om tegen 2030 met hernieuwbare energie in ’s werelds volledige energiebehoefte te voorzien. Dit nieuws is een opsteker aan de vooravond van de klimaatconferentie in Kopenhagen, waar onze wereldleiders beslissingen moeten nemen om onze CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. Het contrasteert ook sterk met de houding van de federale regering, die nog lang na 2030 wil doorgaan met nucleaire energie.

De onderzoekers zijn niet over een nacht ijs gegaan. Ze houden er rekening mee dat elektriciteit tegen 2030 een grotere aandeel zal innemen in de energiemix. Ze gaan er daarbij van uit dat ook ons transport elektrisch aangedreven zal worden. Door zon, wind en waterkracht op een slimme manier te combineren kan tegen 2030 wereldwijd een betrouwbare energievoorziening gegarandeerd worden. Aangezien de overschakeling op elektriciteit in de meeste gevallen leidt tot zeer grote efficiëntiewinsten, zal de maximale primaire energiebehoefte in 2030  heel wat lager liggen dan wanneer we afhankelijk zouden blijven van fossiele brandstoffen. Het zou er op neer komen dat we slechts 11,5 TW in plaats van  16,9 TW zouden nodig hebben.

De studie van Jacobson en Delucchi geeft aan dat de helft van de wereldenergiebehoefte ingevuld  kan worden door windenergie. Hiervoor zijn naar schatting 3,8 miljoen windturbines nodig. Ter vergelijking: er rollen jaarlijks 73 miljoen wagens en lichte vrachtwagens van de band. Zonne-installaties zouden 40% van de energiebehoefte kunnen invullen. Waterkracht kan de r est erende energievraag dekken. Bij een blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zouden er tegen 2030 zo’n 13.000 grote nieuwe steenkoolcentrales nodig zijn. Deze steenkoolinstallaties (en de bijhorende ontginningen) zouden heel wat meer land in beslag nemen, dan de landoppervlakte nodig om wind- en zonne-installaties op te plaatsen.

 

Om het echter zo ver te krijgen, zo geven de auteurs aan, moeten zowel technologische als politieke obstakels worden overwonnen. Zo vormt de beschikbaarheid van een aantal grondstoffen voor sommige  hernieuwbare energietechnieken nog een mogelijk knelpunt, maar innovatie inzake materiaalgebruik en maximale recyclage kunnen hiervoor een oplossing bieden. Tot slot wordt aangetoond dat 100% hernieuwbare energie ook betaalbaar is. Een aantal technologieën, zoals zonnepanelen, hebben nu nog nood aan een duwtje in de rug, maar zullen snel kunnen concurreren met traditionele energietechnologieën. 

De auteurs tonen aan dat 100% hernieuwbare energievoorziening haalbaar en betaalbaar is. Er is daarbij nood aan gerichte ondersteuning van hernieuwbare energie, aan de uitbouw van een slim energienetwerk en het afschaffen van de ondersteuning van fossiele brandstoffen. En uiteraard moet kernenergie daarvoor worden afgebouwd. De politieke obstakels liggen dan ook vooral bij de inertie van het huidige beleid, en bij de lobbies van de fossiele en nucleaire sector.

Windenergie