100 miljard nodig voor ontmanteling kerncentrales | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

100 miljard nodig voor ontmanteling kerncentrales

Sara Van Dyck

vrijdag 21 november 2014

De “World Energy Outlook”, de jaarlijkse energievooruitzichten van het Internationaal Energieagentschap (IEA), schetst een weinig rooskleurig toekomstbeeld. Als we ons energiebeleid niet aanpassen, groeit ons energieverbruik met 37% tegen 2040 en stevenen we af op een klimaatopwarming van 3,6°C. Dit is heel wat meer dan de grens van 2°C die klimaatchaos moet vermijden.

Er zijn een aantal hoopgevende evoluties, zoals de zeer sterke daling van de kostprijs van zonnepanelen. Bovendien zal hernieuwbare energie zorgen voor bijna de helft van de nieuwe elektriciteitsproductie tussen nu en 2040. Maar dit zal niet volstaan. Het is tijd dat de politiek het energiesysteem ten gronde verandert, aldus het IEA. Het agentschap wijst daarbij onder andere op de 550 miljard subsidies die in 2013 nog steeds naar fossiele brandstoffen vloeiden. Hernieuwbare energie kreeg in de jaar slechts 120 miljard subsidies - en zou er nog heel wat minder nodig hebben, moest de ondersteuning van fossiele energie stopgezet worden.

Energie-efficiëntie moet een cruciale rol vervullen in de energietransitie. Volgens het IEA kan energie-efficiëntie helpen om de energiefactuur én de blijvende prijsverschillen voor energie te drukken. Dit is in het bijzonder een belangrijke boodschap voor Europa, een regio waar energie onvermijdelijk (nog een hele tijd) duurder zal zijn dan in de Verenigde Staten.

Daarnaast ziet het IEA een toenemend belang voor hernieuwbare energie. In tegenstelling tot de milieubeweging, rekent het IEA ook op kernenergie (tot zo’n 12% van de totale energievoorziening in 2040), al erkent de instantie dat een verdere groei van deze energievorm niet evident zal zijn. Zo zal kernenergie, omwille van de hoge kostprijs, alleen groeien in regio’s met gereguleerde prijzen en/of staatssteun. In Europa zal het aandeel kernenergie naar verwachting met 10% verminderen. Wereldwijd zal bijna 40% van de huidige kerncentrales tussen nu en 2040 moeten sluiten.

IEA, WEO, 2014

Het is zeer frappant dat de ontmanteling van deze centrales meer dan 100 miljard dollar zal kosten. Dit is een kost die tot op vandaag sterk onder de radar blijft. Bovendien zal de hoeveelheid kernafval tussen nu en 2040 verdubbelen, terwijl er voor al dat afval nog steeds geen oplossing is.