1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

vrijdag 19 februari 2016

De Vlaamse regering heeft vandaag het omstreden plan van transportreus H. Essers goedgekeurd, om uit te breiden in een Europees beschermd natuurgebied in Genk. Het alternatief, om uit te breiden op een van de vele beschikbare ongebruikte bedrijfsterreinen in de omgeving, werd van tafel geveegd. Met haar beslissing treedt de regering de natuurregels en eerder gemaakte afspraken met de voeten.
 
Met het 'plan B voor Essers', dat de extra jobs mogelijk zou maken én de natuur zou redden, legde de milieubeweging (Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+) nochtans een waardig compromis op de tafel. In de regio zijn heel wat braakliggende bedrijventerreinen te vinden die geschikt zijn voor de uitbreiding die transportbedrijf Essers voor ogen heeft. Maar de regering besloot de piste niet te onderzoeken en duwt met haar beslissing van vandaag de kapping van een strikt beschermd bos door.

In een interview in Knack (17/2/2016) ging minister Schauvliege er nog prat dat ze contractuele afspraken kost wat kost wil respecteren in het dossier van Uplace. De juridisch bindende afspraak die de regering in 2008 maakte met Essers nv (via het GRUP), om nooit meer uit te breiden op deze plek, wordt nu met de voeten getreden. Blijkbaar geniet niet elke afspraak hetzelfde respect.

Ironisch genoeg vindt de uitbreiding plaats op de plek waar Essers nv natuurverbeterende maatregelen had moeten nemen, als randvoorwaarde voor haar eerdere uitbreiding. Dat is nooit gebeurd. Nu wordt de slechte leerling ook nog eens beloond.

Juristen, ruimtelijke planners, milieu-experts en zelfs de Europese Commissie zijn het erover eens dat de regering een procedure voerde die langs alle kanten rammelt. Daardoor staan de beloofde jobs op de helling.

Intussen beraadt de milieubeweging zich over verdere juridische stappen om het Europees beschermde bos te redden.