1,7 miljoen kinderen sterven door milieuvervuiling | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

1,7 miljoen kinderen sterven door milieuvervuiling

Erik Grietens

Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie sterven wereldwijd jaarlijks 1,7 miljoen jonge kinderen door milieuvervuiling. Daarmee is meer dan een kwart van alle sterfgevallen bij kinderen toe te schrijven aan verontreiniging van de leefomgeving. De belangrijkste oorzaak is luchtvervuiling, door transport, industrie en vuile verwarming. Opgroeiende kinderen zijn daar extra kwetsbaar voor, omdat hun immuunsysteem nog moet ontwikkelen en ze kleinere luchtwegen hebben. 

De situatie is vooral dramatisch in ontwikkelingslanden, maar ook in onze eigen regio wordt te weinig rekening gehouden met de kwetsbaarheid van kinderen voor milieuvervuiling. Daarom roept Childproof, het platform van onder meer de Gezinsbond en Bond Beter Leefmilieu, de overheid op om een actieplan uit te werken voor een gezond leefmilieu voor kinderen. Daarover organiseren we volgende week een conferentie. 

Erik Grietens

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Ruimte

Na 20 jaar kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer voor Erik Grietens, maakt niet uit of het over betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing gaat.

Meer over Luchtkwaliteit

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit