175 lokale besturen doen inspiratie op voor duurzame wijken | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

175 lokale besturen doen inspiratie op voor duurzame wijken

Erik Grietens

donderdag 29 november 2012

Op een druk bijgewoonde studiedag van Bond Beter Leefmilieu (BBL) deden 175 vertegenwoordigers uit lokale besturen vorige week dinsdag 20 november inspiratie op voor de ontwikkeling van duurzame woonwijken. BBL wil met de studiedag inspirerend werken voor de nieuwe bestuursploegen die hun beleidsplannen voor de komende zes jaar uittekenen. Kernthema’s zijn ‘compact, groen, energiepassief en klimaatneutraal’. 

De toekomstige uitdagingen rond wonen in Vlaanderen zijn groot. Tegen 2050 komen er één miljoen Vlamingen of 330.000 gezinnen bij. Die moeten allemaal ergens wonen, terwijl ons globaal energieverbruik moet dalen. Tegelijk is er in ons versnipperde Vlaanderen ook nood aan meer groen, speelruimte en ruimte voor de berging van water.

Om die bevolkingsgroei in goede banen te leiden, werd een sterk pleidooi gehouden voor het zogeheten "lobbenstad-model". Daarbij worden nieuwe woonwijken gepland in lobben rond de stad, die doorsneden worden door groen-blauwe aders voor natuur, landbouw en water.

Op wijkniveau wordt er meer aaneengesloten gebouwd, zodat er meer ruimte blijft voor gemeenschappelijke speelruimte, natuur en waterberging. Door woningen te oriënteren naar de zon en te investeren in energiebesparing, ontstaan aangename en energieneutrale woonzones. Dat dit alles geen verre toekomstmuziek is, werd aangetoond aan de hand van voorbeeldwijken in binnen- en buitenland.

Alle presentaties van de ‘Inspiratiedag Ecovillages’ vindt u via deze link: http://www.inspiratiedag.be/index.php?M=INSCHR