2 miljoen euro voor inbreiding op bedrijventerreinen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2 miljoen euro voor inbreiding op bedrijventerreinen

Erik Grietens

donderdag 25 oktober 2012

De Vlaamse regering maakte recent 2 miljoen euro vrij om niet-gebruikte kavels op bedrijventerreinen op de markt te brengen. Op Vlaamse bedrijventerreinen ligt naar schatting 5.000 hectare aan niet-gebruikte gronden. Daarom werd enkele jaren geleden gestart met zogeheten activeringsteams, die nagaan waarom gronden op bedrijvenzones niet worden gebruikt en die onderhandelen met de eigenaar, zodat die kavels alsnog te koop worden aangeboden aan andere bedrijven.

De afgelopen jaren werd met deze aanpak meer dan 700 hectare aan ‘nieuwe’ bedrijfsgronden op de markt gebracht. In het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen is het uiteraard beter om eerst de bestaande bedrijfsterreinen zo goed mogelijk te gebruiken voor er nieuwe open ruimte wordt aangesneden voor economische activiteiten.