2011 jaar van het bos

2011 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Bos. Wereldwijd gaat het bosareaal er nog steeds op achteruit, wat een enorme impact heeft op de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. Door 2011 uit te roepen als jaar van het bos, hoopt de VN het tij stilaan te keren. De VN zet tal van acties en campagnes op, zoals het International Forest Film Festival, en roept lidstaten op om ook in eigen land werk te maken van een duurzaam bosbeheer.

Hopelijk zal het internationaal jaar van het bos er ook in Vlaanderen voor zorgen dat er een tandje bij wordt gestoken. Zo blijkt uit de bosbarometer van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen dat we nog steeds bos verliezen. In 2009 werd 291 hectare ontbost, terwijl er slechts 203 ha nieuw bos bijkwam. Netto verdween er vorig jaar dus bijna 90 ha bos uit Vlaanderen. Dat staat in schril contrast met het voornemen om in Vlaanderen, één van bosarmste regio’s van gans Europa, 10.000 ha bos bij aan te planten.

Bossen