2030: meer files of algemene kilometerheffing? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2030: meer files of algemene kilometerheffing?

Erik Grietens

vrijdag 21 september 2012

Volgens een nieuw onderzoek van het Federaal Planbureau zal het personen- en goederenverkeer de volgende twintig jaar sterk toenemen.

- Het aantal reizigerskilometers zal met 20% stijgen tegen 2030.

- Het aantal tonkilometer neemt toe met maar liefst 68%.

Het wegvervoer neemt het overgrote deel van die groei op zich, waardoor de files nog een pak langer zullen worden en de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 10% zal toenemen.

Die resultaten gelden bij het voortzetten van het huidige beleid, dus bij gelijkblijvende taksen en accijnzen.

Er werd ook een scenario onderzocht waarbij een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtwagens en een scenario met een kilometerheffing voor zowel vrachtwagens als personenwagens. Daaruit blijkt dat de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens alleen  weinig effect heeft op de congestie.

Om de files echt te verminderen, moet volgens het Federaal Planbureau de heffing zowel voor het personen- als het goederenvervoer worden ingevoerd. Het politiek akkoord tussen de drie gewesten voorziet enkel een kilometerheffing voor vrachtwagens en een vignet voor personenwagens. Volgens de huidige planning zou dit pas ingevoerd worden in 2016.