2.400 leegstaande bedrijfsgebouwen in Vlaanderen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

2.400 leegstaande bedrijfsgebouwen in Vlaanderen

Erik Grietens

donderdag 26 april 2012

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Filip Watteeuw (Groen) opvroeg bij Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) blijkt dat het aantal leegstaande bedrijfsgebouwen in Vlaanderen al jaren rond de 2.400 schommelt. Het gaat om panden met een minimumoppervlakte van 500 m².

De provincie Antwerpen is koploper met 700 leegstaande bedrijfspanden. In Vlaams-Brabant staan er ‘slechts’ 300 bedrijfsgebouwen leeg. Indien een gebouw meer dan twee jaar leegstaat moet een heffing worden betaald, waarmee het zogeheten vernieuwingsfonds wordt gespijsd. Met dat fonds worden subsidies betaald om leegstaande bedrijven opnieuw te gebruiken.

Opvallend is dat er door de jaren heen weinig evolutie zit in de cijfers. Jaarlijks wordt voor ongeveer 25 panden een subsidie gevraagd om saneringswerken uit te voeren en het leegstaande gebouw opnieuw te gebruiken.

Er moet dus een tandje bij worden gestoken, bijvoorbeeld door de heffing progressief te laten oplopen in de tijd of meer incentives te voorzien voor nieuwe investeringen in leegstaande gebouwen. In het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen valt het immers moeilijk te verantwoorden om open ruimte aan te snijden voor nieuwe bedrijvenzones, als er nog zoveel bedrijfsgebouwen leegstaan.

Cijfers over leegstaande bedrijfsgebouwen