25.000 handtekeningen tegen salariswagens voor regeringspartijen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

25.000 handtekeningen tegen salariswagens voor regeringspartijen

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

woensdag 10 december 2014

Bond Beter Leefmilieu (BBL), Netwerk Duurzame Mobiliteit en Kom op tegen Kanker sluiten vandaag de succesvolle petitie tegen salariswagens. De initiatiefnemers overhandigden vandaag de 25.000 handtekeningen aan Open VLD en CD&V en later deze namiddag nog aan N-VA en hadden een constructief gesprek. Open VLD en CD&V willen een vergroening van de fiscaliteit en het onderwerp van de bedrijfswagens niet per sé mijden in het debat over Tax shift. Wel laten ze het initiatief over aan de minister van Financiën.

“De petitie was een succes. Het idee dat er iets schort aan verloning met wagens en diesel kreeg veel bijval. We willen hierbij alle ondertekenaars bedanken. Ze hebben mee een zinvol debat over salariswagens opgestart” zegt Mathias Bienstman van BBL. “Toch bleven we wat op onze honger met de politieke reacties: N-VA en Open VLD lieten het na inhoudelijk te reageren.”

“Salariswagens hebben krachtiger motoren, zijn vaker dieselwagens en rijden gemiddeld meer kilometers dan wagens van particulieren. Die drie elementen zorgen ervoor dat ze bijdragen tot meer fijn stof en stikstofoxide in de lucht. De overheid moet dus iets doen aan het fiscale gunstregime voor wagens en diesel als ze de gezondheidseffecten, zoals een verhoogd risico op longkanker en een verminderde levensverwachting, wil terugdringen. We hopen dat deze succesvolle petitie de partijvoorzitters hiervan bewust zal maken,” stelt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.

“Salariswagens hebben wel degelijk een impact op ons mobiliteitssysteem,” stelt Miguel Vertriest van het Netwerk Duurzame Mobiliteit vast. “Ze maken gebruikers tot captive users van de auto: ze hebben geen enkele reden nog even stil te staan bij hun mobiliteitskeuzes.”