33 maatregelen om te doen alsof het vooruit gaat | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

33 maatregelen om te doen alsof het vooruit gaat

Erik Grietens

vrijdag 15 november 2013

Beslissing Oosterweel ten vroegste begin 2014

Begin vorige week vond een overleg plaats tussen de Vlaamse regering en de Europese Commissie over de Oosterweelverbinding. De Vlaamse regering wilde van de Commissie weten of bouwconsortium Noriant al met de werken op linkeroever van start mag gaan. De Commissie wil zich hier echter pas over uitspreken na goedkeuring van het milieueffectenrapport (MER), waarin het Oosterweel-tracé wordt vergeleken met het Meccano-tracé. Tot grote frustratie van de Vlaamse regering gebeurt dit ten vroegste begin volgend jaar en kan ze dus voor de verkiezingen niet meer scoren met een doortastende Oosterweel-beslissing. Waarop ze dan maar besloot snel 33 maatregelen te presenteren die moeten doen alsof er werk wordt gemaakt van de Vlaamse mobiliteitsknoop. 

33 maatregelen om te doen alsof het vooruit gaat

Vorige week maakte minister-president Kris Peeters samen met mobiliteitsminister Hilde Crevits en Antwerps burgemeester Bart De Wever 33 maatregelen bekend die de files rond Antwerpen moeten verlichten. Deze 33 ‘quick-wins’ komen er in afwachting van ‘een structurele oplossing’ voor de verzadigde Antwerpse Ring.

Het blijkt vooral te gaan om de omvorming van pechstroken tot spitsstroken, het verlengen van af- en opritten of het anders belijnen van rijstroken. Van de 33 maatregelen helpen er  slechts drie mee aan een vlotter openbaar vervoer en komen er maar vier ten goede aan fietsers. Twee maatregelen gaan zelfs regelrecht in tegen een beter openbaar vervoer. De twee busstroken voor de snelbus, toch een van de grotere verbeteringen voor het regionaal busverkeer naar Antwerpen, wil  men ombouwen naar spitsstroken, zodat de ‘snel’bus in de toekomst mee in de file staat. 

Enkel voor de dertien eerste maatregelen is nu reeds geld voorzien en geen van deze maatregelen heeft betrekking op openbaar vervoer. Hiermee wordt opnieuw duidelijk waar de echte prioriteiten liggen voor deze regering.