36 procent hernieuwbare energie in 2030

Volgens het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) kan het aandeel hernieuwbare energie wereldwijd stijgen tot meer dan 30 procent in 2030. Dit is een verdubbeling van de huidige hernieuwbare energieproductie en een verviervoudiging van de capaciteit aan moderne hernieuwbare energietechnologieën (dit is uitgezonderd het traditioneel gebruik van biomassa). Een gestage verdere groei van hernieuwbare energie is volgens het agentschap perfect mogelijk met de beschikbare technologieën, maar kan enkel als alle landen nu de nodige beleidsmaatregelen nemen om hernieuwbare energie verder te ondersteunen.

Volgens het IRENA stappenplan voor 2030 kunnen subsidies voor hernieuwbare energie volledig worden afgebouwd, als CO2 en luchtverontreiniging een voldoende hoge prijs krijgen. De socio-economische voordelen zoals het tegengaan van de klimaatverandering, de gezondheidsimpact en tewerkstelling, maken hernieuwbare energie economisch nog interessanter. Bovendien zorgt een hoger aandeel hernieuwbare energie voor een verhoogde energie-onafhankelijkheid en voor een zekere en betaalbare energievoorziening. 
Interessant is dat het rapport duidelijk stelt dat de markt op zich niet volstaat om de sector verder te laten groeien. Er is ook nood aan een sterk overheidsbeleid. Daarbij is er nood aan de integratie van hernieuwbare energie, technologische innovatie  en een sterk  faciliterend beleid. Bovendien is het volgens IRENA belangrijk om te kijken naar de totale systeemkost van het energiesysteem in plaats van te focussen op de goedkoopste hernieuwbare energiebronnen. 

Windenergie