39 politici engageren zich samen met verenigingen voor natuur en milieu tijdens de volgende regeerperiode | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

39 politici engageren zich samen met verenigingen voor natuur en milieu tijdens de volgende regeerperiode

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

vrijdag 16 mei 2014

In een 72 uur durende bezoekronde van Bond Beter leefmilieu (BBL) hebben 39 kandidaat-parlementsleden zich met een concrete belofte geëngageerd voor het leefmilieu.

Op een symbolisch ‘aandeel van het leefmilieu’ noteerden de politici hun engagement voor de volgende legislatuur. “De metafoor van het aandeel is een knipoog naar de huidige verkiezingscampagne, waarin alles becijferbaar moet zijn. Maar deze cijfers geven de duurzaamheidsuitdagingen waar onze samenleving voor staat niet weer,” vertelt Danny Jacobs, directeur van BBL. “Heel wat belangrijke impact die natuur- en milieuverenigingen creëren, is niet zichtbaar in het BNP. Zo weten we dat de economische waarde van onze Europees beschermde natuurgebieden in Vlaanderen tussen 800 miljoen en 1.4 miljard euro per jaar bedraagt. We weten ook dat een substantiële daling van fijn stof de Vlaming extra gezonde levensmaanden oplevert.”

“Bij onze bezoeken viel op dat politici ook bezig zijn met de waarde die een gezonde omgeving heeft en dat de milieubeweging een belangrijke schatbewaarder is van zo’n gezond leefmilieu,” besluit Danny Jacobs.

“We kunnen zeker spreken over een geslaagde actie” aldus Danny Jacobs.  “We merkten over alle partijgrenzen heen dat een gedegen natuur- en milieubeleid prominent op de radar blijft. Een opsteker was ook dat alle partijen het belang inzien van de verenigingen voor het realiseren van natuur- en milieudoelstellingen.” Dit blijkt uit de vele engagementen op http://www.leefmilieurendeert.be/dekoersvanuwaandeel.html.

“We zullen er nauwgezet op toezien dat deze engagementen terugkomen tijdens de regeringsonderhandelingen en hun neerslag zullen vinden in de Vlaamse en federale regeerakkoorden. Natuur en leefmilieu kunnen hefbomen zijn om in tal van beleidsdomeinen de transitie naar een duurzame samenleving in te zetten.”

Hiervoor heeft Bond Beter leefmilieu de voorbije maanden tal van voorstellen uitgewerkt in memoranda (zie bijlagen onderaan) waarover BBL met alle politieke partijen in gesprek ging.

Voorbeelden van politieke engagementen

Inhoudelijk

 • Geert Bourgeois (N-VA) engageert zich om 30 miljoen euro per jaar vrij maken voor de aankoop en beheer van natuurgebieden”

 • Hilde Crevits (CD&V) wil 2750km nieuwe en vernieuwde fietspaden tegen 2019 fietspaden,

 • Koen Geens (CD&V) gaat voor groene fiscaliteit

 • Bart Martens (sp.a) belooft een kernuitstap tegen 2025.

 • Gwendolyn Rutten (Open VLD) engageert zich om de overkapping van de Antwerpse ring in het Vlaams regeerakkoord te krijgen

 • Wouter van Besien (Groen) gaat 300.000 woningen energiezuinig maken.

Engagementen naar natuur- en milieuverenigingen

 • Ingrid Lieten (sp.a) wil geen besparingen op de subsidies voor milieuverenigingen.

 • Jan Peumans (N-VA) ijvert voor een beleid voor milieuverenigingen en niet tegen

 • Wouter Van Besien (Groen) beoogt een kritisch en onafhankelijk natuur- en milieumiddenveld

 • Johan Sauwens (CD&V) wil samen met de milieubeweging werken aan een schone omgeving, duurzaam verkeer en biodiversiteit met landbouw.

 • Gwendolyn Rutten (Open VLD) wijst Europa er op dat de milieubeweging geen overheid of bedrijf is maar een vrij engagement

Achtergrond

De milieubeweging is ongerust over de geringe aandacht voor het leefmilieu in het huidige verkiezingsdebat. Om de politiek te vragen zich komende legislatuur ook voor het milieu te engageren, organiseerde Bond Beter Leefmilieu (BBL) ‘Samen aandeelhouder van het leefmilieu’, een 72-urige pop-up actie die focust op het belang van de 150 natuur- en milieuverenigingen, hun 300.000 leden en 13.000 vrijwilligers.

Iedereen is aandeelhouder van het leefmilieu, de grootste multinational ooit. Die draait 24/24 voor ons. Door politici een symbolisch aandeel te overhandigen, vraagt de milieubeweging hen om ‘samen’ aandeelhouder te worden en in de volgende legislatuur zowel de groene economie te stimuleren, als de inzet van de vele verenigingen te waarderen en te ondersteunen. Politici noteren op hun aandeel een concrete actie die ze komende regeerperiode ‘samen met de milieubeweging’ willen verwezenlijken. Economische ontwikkeling en duurzaamheid gaan zo hand in hand.

Lidverenigingen die mee werkten aan deze actie:

143 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen

30 gewestelijke verenigingen

Arbeid & Milieu, ATB De Natuurvrienden, Autopia, Bos+, Bos+ Tropen, Comité Jean-Pain, CVN, De Milieuboot, Dialoog, Ecolife, Fair Timber/FSC België, GREEN, Greenpeace Belgium, Grenzeloze Schelde, Groenhart, JNM, KMDA, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, Koninklijke Vereniging Natuur- en Stedenschoon, Nationale Boomgaardenstichting, Natuurpunt, Passiefhuis-Platform, Preventie Lichthinder, Sea First Foundation, Taxistop, Trage Wegen, TreinTramBus, VELT, VIBE, Vogelbescherming Vlaanderen, WWF-Vlaanderen

34 regionale verenigingen

ABLLO, ALR, Benegora Leefmilieu, De Bron, Gents MilieuFront, Houtlandse Milieuvereniging, Limburgs Landschap, Limburgse Milieukoepel, MAMA, Marien Ecologisch Centrum, Milieufront Omer Wattez, Natuur.koepel, Natuurhulpcentrum, Natuurpunt Antwerpen Noord, Natuurpunt Brugs Ommeland, Natuurpunt De Torenvalk, Natuurpunt en Partners Meetjesland, Natuurpunt Gent, Natuurpunt Limburg, Natuurpunt Oost-Brabant, Natuurpunt Schijnvallei, Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever, Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende, Orchis, Raldes, Red De Voorkempen, Strandwerkgroep België, VMPA, Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, vzw Durme, Werkgroep Isis, West-Vlaamse Milieufederatie, Zenne en Zoniën

66 lokale verenigingen

't Groot Gedelf, Actiecomité Bessemstraat, Actief Terhagen, actiegroep BETON, Actiegroep Sint-Baafskouter-Rozebroeken, Boreas, BorgerhouDt Van Mensen, De Groene Beuk, De Gruune Steen, De Paddenbroek, De Papegay, De Raaklijn, De Ruidenberg, De Verrekijker, De witte Pion, Dorpscomité Wilsele-Dorp, Durme afdeling Zele-Berlare-Wichelen, Ecofolie, Fauna Flora Fotoclub Schoten, Gents Ecologisch Centrum, Greenplease, Groen, Groen- en Natuurbeschermingscomité Destelbergen, Groen-Blauw-Rood, Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, Groenkomitee Hasselt, Groep Leefmilieu Klein-Brabant, Heempark Genk, Houtlandse Milieugroep, Kolena, Koninklijke Vereniging Natura-Limburg, Kringloopcentrum Teleshop, Leefbare polderdorpen, Leefmilieu Roeselare, Leefmilieu Tongeren, Leefmilieu Wetteren, Leefmilieugroep Mechelen-Zuid, Milieugroep de Mangelbeek, Milieuwerkgroep Tielrode - Ons Streven, Mobiel, Mondo, Natura Zoniën, Natuur & Milieu Lebbeke, Natuurlijk Zulte, Natuurpunt Borgloon, Natuurpunt De Vlasbek, Natuurpunt M.O.Lennik, Natuurpunt-De Buizerd, Natuurwerkgroep De Gavers, Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem vzw, Poëziebosnetwerk, Steendorp Leefruimte, Sterrebeek 2000, Stichting Marguerite Yourcenar, stRaten-generaal, Stuurgroep Sint-Andries, Vanonderuit!, Vogelopvangcentrum Brasschaat, Vogelopvangcentrum Geraardsbergen-Lierde, Vogelopvangcentrum Herenthout, Vogelopvangcentrum Kieldrecht, Vogelopvangcentrum Malderen, Vogelopvangcentrum Merelbeke, Aktiegroep Leefmilieu Kempen (VALK), Wake-Up Kraainem, Werkgroep voor Milieu en Verkeer, WILOO, ZonneWinDT

12 verenigingen met milieu als nevendoelstelling

Catapa, EVA, Federatie van kinder, jeugd-en gezinsboerderijen, Fietsersbond, Kilowat?uur, LETS Vlaanderen, Mier, Milieucel V.V.H.V., MOBIEL 21, Netwerk Bewust Verbruiken, Opbouwwerk Pajottenland, Pro Natura Sociale werkplaats, Samenhuizen vzw