Foto Igor Ovsyannykov (Unsplash)

500 miljoen euro voor de overstap van gas naar... gas?!

Foto Igor Ovsyannykov (Unsplash)

De Nederlanders willen van gas af: de gasvelden van Groningen geraken uitgeput en ze krijgen er steeds meer aardbevingen op hun bord. De Nederlandse overheid besliste daarom om de export van gas te verminderen en te stoppen tegen 2030. Dit heeft ook gevolgen voor België. Maar, in plaats van werk te maken van echte duurzame alternatieven, wil ons land nu honderden miljoenen pompen in de ombouw van ons gasnet naar... een ander gasnet. 

"In Nederland zijn ze slimmer en zetten ze in op warmtenetten en warmtepompen"

Zo kan het ook

In Nederland leidde de aardbevingen en de uitputting van de gasvoorraden niet alleen tot de beslissing om de export van gas uit te faseren. Het zorgde er ook voor dat de Nederlanders écht van gas af willen. Verschillende steden engageerden zich om gasloos te worden. Zo wil Groningen tegen 2035 volledig van gas af. Warmtenetten en warmtepompen moeten zorgen voor een alternatieve en groene verwarming. 

En in België? 

Vandaag verwarmen en koken ongeveer 1,6 miljoen Belgen op Nederlands gas. Dat gas is ‘laagcalorisch’. Steden als Antwerpen en Brussel maken bijna uitsluitend gebruik van dit gas en moeten dus op zoek naar wat anders. Tijd voor een duurzaam alternatief, zou je denken.

Toch opteren onze beleidsmakers voor meer gas. Als we het niet langer uit Nederland halen, dan van elders. Dat zorgt ervoor dat we, in plaats van laagcalorisch, hoogcalorisch gas door onze leidingen laten stromen. Dit vraagt een aanpassing aan de gastoestellen en de druk waaraan gas wordt geleverd. Een operatie die ongeveer 500 miljoen euro zal kosten.
Liever dan het debat te voeren over echte alternatieven, woedt er bij ons - jawel - een communautaire discussie. De gewesten en de federale regering raken het niet eens over wie voor de ombouw van laag- naar hoogcalorisch aardgas moet betalen. De Vlaamse regering besliste daarom vorige week om er op federaal niveau nog eens op aan te dringen om een federaal fonds voor de gasombouw op te richten, een fonds dat vooral Vlaanderen zal gebruiken.

Een echt debat

In plaats van te vervallen in communautair gekissebis, zou de uitputting van het Nederlands gas ook hier het broodnodige debat over de omschakeling van gas naar alternatieven op gang moeten trekken. 

We kunnen dit beslissings- en investeringsmoment aangrijpen om de alternatieven tegen het licht te houden. Zo maken we meteen ook werk van de Vlaamse klimaatresolutie. Daarin geven alle Vlaamse partijen aan dat we fossiele brandstoffen moeten uitfaseren. Daarbij moeten we beginnen met stookolie en steenkool. Maar ook aardgas zal moeten volgen. En het debat daarover moest gisteren al gestart zijn.

Desinvestering uit fossiele energie Gas

Meer over Desinvestering uit fossiele energie, Gas