Aardgas is geen oplossing voor verduurzaming van ons wegtransport | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Aardgas is geen oplossing voor verduurzaming van ons wegtransport

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

woensdag 2 maart 2016

Aardgas is geen milieuvriendelijk alternatief voor wegtransport. Dat blijkt uit een nieuw rapport in opdracht van Transport & Environment. Personenwagens op aardgas stoten nauwelijks minder CO2 of NOx uit dan nieuwe diesel- of benzinewagens. Nieuwe bestel- of vrachtwagens op aardgas presteren zelfs slechter voor CO2 dan klassieke bestel- of vrachtwagens. Bovendien is het zowel voor de gebruiker als de overheid duur als we massaal zouden overschakelen op aardgas. De fiscale bevoordeling van personenwagens op aardgas, zoals Vlaanderen doet in de BIV en verkeersbelasting, heeft weinig zin.

Wagens op aardgas stoten meer broeikasgassen uit

De studie van Transport & Environment geeft aan dat aardgas als brandstof niet bijdraagt aan het afwenden van de klimaatopwarming. Voertuigen op aardgas stoten meer broeikasgassen uit dan wagens of vrachtwagens op diesel. Ook de luchtkwaliteit gaat er nauwelijks op vooruit. Tegen een veel hogere kost, stoten aardgaswagens minder schadelijk NOx uit dan dieselwagens en kleine vrachtwagens. Maar door de strengere Europese testprocedures die in de pijplijn zitten voor dieselwagens, zal dit verschil over enkele jaren verdwijnen. De milieuprestaties van aardgasvoertuigen wegen niet op tegen de meerkost. Het heeft bijgevolg geen zin om ze via de verkeersfiscaliteit te bevoordelen, zoals nu het geval is in Vlaanderen binnen de BIV en Verkeersbelasting. Feitelijk is de steun voor aardgasvoertuigen een subsidie voor fossiele brandstoffen. Aardgas mag niet aanzien worden als een brug naar duurzame mobiliteit. Want als de overheid de dure infrastructuur voor aardgas verder uitbouwt, zet ze ons vast in een vervuilend en fossiel transportsysteem.

“Gedeeld elektrisch vervoer biedt wel een uitweg”

“Gedeeld elektrisch vervoer biedt wel een uitweg naar duurzame mobiliteit. De overheid kan de elektrificering kostenefficiënt versnellen door de Europese uitstootnormen sneller aan te scherpen, doelstellingen op te leggen aan vloten waar ze vat op heeft zoals die van onze openbare vervoersmaatschappijen, en ervoor te zorgen dat de benodigde laadinfrastructuur er komt,” besluit Jonathan Lambregs van Bond Beter Leefmilieu.

Meer informatie