Afbakening stedelijk gebied Brugge

Van 20 januari tot 20 maart loopt het openbaar onderzoek over het plan voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge. Met dit plan wordt een grenslijn rond het stedelijk gebied getrokken, met als bedoeling nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te laten plaatsvinden binnen het afgebakende stedelijk gebied, om zo de druk op open ruimte buiten het stedelijk gebied in de hand te houden.

Het plan voorziet in ruimte voor nieuwe woonwijken, onder meer in Koolkerke, Sint-Jozef, Sint-Andries, Assebroek, Sijsele en Oostkamp, in bijkomende bedrijvenzones aan Sint-Pieterskaai, Waggelwater en Elfhoek, in stedelijke groengebieden aan het Ryckeveldebos en het Tillegembos. Last but not least is er een zone voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. In het zogenaamde Chartreusegebied, op de grens van Brugge met Loppem en Oostkamp, wordt ruimte gereserveerd voor een multifunctioneel voetbalstadion met bijhorend winkelcomplex. De Chartreuse wordt tevens ingericht als zone voor kantoorontwikkeling. Bewonersgroep De Witte Pion organiseert op maandag 8 februari een infovergadering over de voorstellen voor het Chartreusegebied.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen