Afkeuring Gentse biomassacentrale eerste stap naar toekomstgericht energiebeleid | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Afkeuring Gentse biomassacentrale eerste stap naar toekomstgericht energiebeleid

maandag 2 mei 2016

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace, WWF, Natuurpunt en IEW juichen de beslissing van de Vlaamse regering toe om geen steun te verlenen aan de biomassacentrale van BEE in Gent. “Een belangrijke stap naar een toekomstgericht energiebeleid”, aldus Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “We vragen dat de regering op hetzelfde elan doorgaat en ook de biomassacentrale van Langerlo een halt toeroept”. De milieuorganisaties steunen het voornemen van aantredend minister Tommelein om een energieplan op te maken en vragen voluit in te zetten op energiebesparing en een versnelling van wind- en zonne-energie. Ze hebben alvast een becijferd plan klaarliggen als alternatief voor dure biomassa.

Met de beslissing om geen steun toe te kennen aan de dure en vervuilende biomassacentrale van Gent, ligt de weg vrij voor een echt duurzaam energiebeleid. “De nieuwe minister van energie kan tonen dat het menens is door ook de overbodige en vervuilende biomassacentrale van Langerlo te stoppen”, stelt Joeri Thijs van Greenpeace. Olivier Beys van WWF vult aan: “De Vlaamse regering moet nu de handschoen opnemen en er alles aan doen om investeringen in energiebesparing, windmolens en zonnepanelen aan te zwengelen. Zo kunnen we de energie- en klimaatdoelstellingen op een goedkopere en duurzame manier halen. Bovendien creëert deze aanpak ruimte om de  Turteltaks voor gezinnen en kmo’s te verlagen.”

Op naar een toekomstgericht energieplan

De milieuorganisaties willen deze uitdaging mee aangaan en hun schouders zetten onder een toekomstgericht en duurzaam energieplan dat voor minder CO2 zorgt en meer lokale jobs garandeert. Eind vorig jaar publiceerden de organisaties een gedetailleerd plan als alternatief voor dure grootschalige biomassacentrales. Zo kan de BEE centrale vervangen worden door 1000MW zonnepanelen en honderd windmolens, terwijl er 400 miljoen euro bespaard wordt.