Afschaffing netvergoeding voor eigenaars zonnepanelen

Vorige week verklaarde het Hof van Beroep van Brussel de netvergoeding voor zonnepanelen nietig. Deze netvergoeding moest sinds begin dit jaar betaald worden door eigenaars van zonnepanelen. Op deze manier moesten ze meebetalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Door de afschaffing van de netvergoeding zijn zonnepanelen rendabel zonder steun. Zeggen dat zonne-energie duur is, is de waarheid dus geweld aandoen.

De zonnepaneelsector vocht deze netvergoeding aan bij de rechtbank omdat de hoogte  gebaseerd is op een niet goedgekeurde tariefmethodologie en discrimineert tussen verschillende vormen van energieproductie. De rechter ging hierin mee en verklaarde de netvergoeding nietig. De sector reageerde verheugd op de uitspraak en wil nu met de beleidsmakers rond de tafel zitten om een billijk alternatief uit te werken. Bond Beter Leefmilieu steunt de vraag voor een alternatieve regeling. 

Het lijkt ons noodzakelijk om voor de berekening van de bijdrage rekening te houden met het gebruikersgedrag van de eigenaars van zonnepanelen. Zo zouden energiezuinige gebruikers en gebruikers die hun verbruik afstemmen op hun eigen hernieuwbare energieproductie beloond moeten worden. Bovendien mag er geen discriminatie zijn tussen de verschillende manieren van energieproductie. 

Een nieuwe netvergoeding zal in elk geval niet voor morgen zijn. Een nieuwe tariefstructuur kan pas worden vastgesteld na de overheveling van de distributienettarieven naar Vlaanderen midden 2014. 

Windenergie