Akkoord over correctiemechanisme emissiehandelssysteem

De wetgevende Europese instellingen zijn dinsdag 5 mei tot een akkoord gekomen over het Market Stability Reserve (MSR), het correctiemechanisme dat het Europees emissiehandelssysteem moet herstellen. Dit is goed nieuws voor investeringen in innovatieve technologieën voor broeikasgasreductie, energiebesparing of hernieuwbare energie. Toch houdt het akkoord een achterdeurtje open om niet-toegewezen uitstootrechten in een latere fase gratis weg te geven aan industriële installaties.

Vroegere startdatum

Allereerst keurde de onderhandelaars een vroegere startdatum goed. Het veelbesproken Market Stability Reserve treedt in werking vanaf 2019, twee jaar eerder dan wat de Europese Commissie initieel voorstelde.

Buffer

Het MSR treedt op als buffer en garandeert een voldoende hoge prijs van uitstootrechten terwijl het onbetaalbare prijzen voorkomt. De reserve wordt gespekt met niet-geveilde uitstootrechten voor de handelsperiode 2014-2016. Ook niet-toegewezen rechten door een beperkte economische groei of als gevolg van gesloten installaties worden opgenomen. In totaal telt het MSR 2 miljard uitstootrechten wat overeenkomt met de totale uitstoot van broeikasgassen onder het emissiehandelssysteem in 2013.

Achterdeurtje

Dat de rechten in het MSR-reserve geplaatst zijn, betekent nog niet dat ze enkel zullen dienen om de stabiliteit van de markt te garanderen. Zo wordt er in het akkoord de mogelijkheid vrij gehouden om deze rechten te gebruiken om bedrijven te compenseren voor carbon leakage, oftewel het risico dat ondernemingen uit Europa wegtrekken naar regio’s waar CO2-uitstoot niet financieel belast wordt. Het is belangrijk dat deze rechten niet zomaar terugvloeien in de markt, omdat dit de CO2-prijs verstoort - de reden dat het MSR in de eerste plaats is opgericht.

Herziening

Het is nu aan de Europese Commissie om een voorstel uit te werken over een herziening van de emissiehandelsrichtlijn. Die ondergaat in het kader van de 2030 klimaat- en energiedoelstellingen een doorlichting.


De prijs van een uitstootrecht op het Europees emissiehandelssysteem klom sinds midden april tot de dag van de onderhandelingen, 5 mei van net geen 6,8 tot ongeveer 7,5 euro/tonCO2eq. Bron: EEX

Kannen en kruiken

Het voorstel van de drie wetgevende Europese instellingen moet nog officieel worden goedgekeurd in een officiële zitting van het Parlement en de Raad. Het risico bestaat erin dat een aantal Oost-Europese landen op de rem gaan staan omdat zij een aantal toegevingen gedaan hebben in de aanloop van het akkoord dat nu op tafel ligt.

Klimaatbeleid