Al meer dan 13.000 handtekeningen voor meer windmolens in de buurt

De inplanting van windmolens in Vlaanderen loopt niet van een leien dakje. Ondanks de strengere wetgeving die de hinder door geluid en slagschaduw van windturbines fors beperkt, komt het nog regelmatig voor dat tegenstanders van windmolens er in slagen een gemeentebestuur op te jutten, waardoor vergunningsprocedures vastlopen.

Een bijkomend probleem is dat bij een openbaar onderzoek enkel de tegenstanders worden gemobiliseerd om bezwaarschriften in te dienen, maar de voorstanders zich niet laten horen, zij hebben immers geen bezwaren.

Naar aanleiding van de absurde weigering van een nieuw windmolenproject in Mol – wegens de vermeende strijdigheid met een geklasseerde kasseiweg - startte Ecopower een internetpetitie onder de noemer "YIMBY: Yes in My Backyard !"

Met deze petitie wil Ecopower aantonen dat er ook heel wat Vlamingen zijn die wél graag windmolens zien verschijnen in hun gemeente. De opwekking van windenergie in Vlaanderen is immers een belangrijke bouwsteen om te komen tot een CO2 arme samenleving.  Iedereen die windmolens een warm hart toedraagt, wordt daarom opgeroepen de petitie te  ondertekenen. Intussen staat de teller op 13.291 burgers die pro windmolens zijn. Ook in hun achtertuin.

De petitie vindt u via deze link: http://petitie.ecopower.be/

Windenergie