Alles is relatief

“Onze energie wordt onbetaalbaar, de industrie wordt op onverantwoorde kosten gejaagd. En dat is de schuld van het energiepakket van de Europese Unie en de ontwikkeling van de offshore windparken in het bijzonder”. Dat is dezer dagen zowat het mantra van vertegenwoordigers van de energie-intensieve bedrijven. Zo ook woensdag 22 oktober op Ifest, waar Voka haar visie op de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Vlaanderen kwam presenteren. Om dat aan te tonen vliegen de grote bedragen in het rond.

Alleen… Uit onderzoek van het Federaal Planbureau blijkt dat het totale energiemaatregelenpakket de productiekosten van de energie-intensieve bedrijven met 1 tot maximaal 2% laat stijgen. En vooral: dat de kost van het pakket vooral gedragen wordt door de transportsector en de gezinnen. Als de kost voor de grote bedrijven hoog is, dan komt dat vooral omdat ze simpelweg ontzettend veel energie verbruiken.

Een nuancering die we u niet wilden onthouden.

Energiebesparing