Alternatief voorstel voor shoppingcentrum Just Under the Sky | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Alternatief voorstel voor shoppingcentrum Just Under the Sky

Erik Grietens

donderdag 27 oktober 2011

Vakbonden, stads- en milieubewegingen, zelfstandigenorganisaties en buurtcomités gaven vorige week vrijdag een persconferentie om een alternatief voor Just under the Sky voor te stellen. Just under the Sky is één van drie nieuwe shoppingcentra die gepland worden in het noorden van Brussel en de Vlaamse rand. Die winkelcentra hebben een nefaste invloed op de al strop lopende mobiliteit en bedreigen de handel in de binnenstad van Brussel, Vilvoorde en Mechelen.

De jonge architect Sander van Duppen werkte, als eindwerk, een alternatief voorstel uit. Hij houdt rekening met de rijke geschiedenis van de site en vertrekt van een opleidingscentrum voor duurzaam bouwen, gecombineerd met sociale economiebedrijven, om zo in te spelen op de grote nood aan werkgelegenheid voor laaggeschoolden in Brussel.

Dit is misschien niet hét alternatief, maar het toont wel zeer overtuigend aan dat economische activiteiten, collectieve voorzieningen en publieke ruimte wel degelijk met elkaar te verzoenen zijn.