Ambitieuze klimaatmaatregelen creëren 420.000 Europese jobs | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Ambitieuze klimaatmaatregelen creëren 420.000 Europese jobs

Jonathan Lambregs

vrijdag 3 april 2015

Meer banen, minder slachtoffers door luchtvervuiling en meer besparingen door minder fossiele brandstoffen te importeren. Dat zijn de bijkomende voordelen die de recente klimaatbeloftes van de EU, VS en China aan hun inwoners bieden, zo blijkt uit een nieuwe studie van het New Climate Institute.

Hoe luiden de klimaatbeloftes?

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs eind dit jaar worden alle landen verwacht hun klimaatplannen vooraf op tafel te leggen. De deadline was afgelopen maandag. Slechts enkelen, waaronder o.a. Zwitserland, Noorwegen, Rusland, Gabon en Mexico, maakten inderdaad hun klimaatbeloftes bekend.

De EU, waaronder België, stelde begin deze maand de 40% interne reductiedoelstelling voor tegen 2030. Ook de VS beloofde plechtig dat ze hun uitstoot zullen terugdringen met 26-28% tegen 2025 t.o.v. 2005. Van China wordt verwacht de belofte van de deal met de VS in november te herhalen: een uitstoot die piekt voor 2030 met een aandeel van 20% hernieuwbare energie. Tot nu toe bleef het echter stil.

Een studie in opdracht van Climate Action Network berekende dat de plannen voor de drie economieën globaal 1 miljoen nieuwe banen zullen opleveren tegen 2030 en jaarlijks 113.000 voortijdige overlijdens door luchtvervuiling zullen vermijden. Met als kers op de taart gigantische besparingen door minder fossiele brandstoffen te importeren.

Klimaatverandering aanpakken biedt dus heel wat bijkomende maatschappelijke voordelen. Meer nog, als Europa nog een stapje verder gaat en zelfs naar 100% hernieuwbare energie tegen het midden van deze eeuw streeft, dan groeien ook de maatschappelijke baten. Voor de EU alleen zou dit ambitieuzer klimaatplan - conform aan de 2°C-doelstelling -  zorgen voor 420.000 nieuwe jobs tegen 2030 (tegenover 70.000 met het huidige plan), 46.000 geredde levens per jaar (t.o.v. 6.000) en meer dan 156 miljard euro besparing per jaar door lagere importkosten van fossiele brandstoffen (t.o.v. 27,5 miljard euro).