Antwerps gouverneur Cathy Berx toont politiek leiderschap | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Antwerps gouverneur Cathy Berx toont politiek leiderschap

Mathias Bienstman

maandag 16 december 2013

“Liever nog vandaag dan morgen moet het ‘klimaatroer’ drastisch om. Dat beseft stilaan iedereen. Immers, enkel de realisatie en implementatie van een adequaat, slim en effectief klimaatbeleid met gehandhaafde regelgeving die leidt tot een drastische reductie van CO2-intensieve en energieverkwistende  activiteiten, zal soelaas brengen.” Aan het woord is Cathy Berx. De gouverneur van Antwerpen weidde haar recente openingsrede voor de deputatie en de provincieraadsleden aan het klimaatthema. 

De tekst Samen naar een klimaatbestendige provincie is goed onderbouwd en enthousiasmerend. Het is een voorbeeld van politiek leiderschap waaraan het klimaatbeleid in ons land op alle bestuursniveau’s nood heeft.

Na een gedetailleerde beschrijving van de staat van het klimaat en de risico’s die we lopen, lanceert de gouverneur een oproep voor meer actie. De provincie Antwerpen wil haar rol ten volle spelen door werk te maken van warmtenetten, meer windenergie en een doordachte ruimtelijke ordening. Daarbij erkent de gouverneur de rol die ruimtelijke ordening speelt in het terugdringen van broeikasgassen en het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. De lijst met mogelijke maatregelen kon wat ons betreft nog een stuk langer. Maar de maatregelen die er staan, zijn goed.

De speech werd uitgesproken de dag na de ‘Sinterklaasstorm’. Het water van de Schelde stroomde die nacht over de kaaien en botste op de waterkeringsmuren. Dat het water de stad Antwerpen niet binnenkwam, is slechts een kwestie van decimeters. Iedere 3 jaar stijgt de zeespiegel met een centimeter. Volgens het laatste IPCC rapport versnelt de zeespiegelstijging. Het is een getal dat deze klimaatspeech niet haalde. Maar het toont aan hoe nauwelijks zichtbaar maar gestaag het gevaar van een grote overstroming toeneemt, zeker in Antwerpen. Het klimaatroer moet daarom drastisch om, liever vandaag dan morgen.