Australië kleeft kostprijs op CO2 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Australië kleeft kostprijs op CO2

Mathias Bienstman

donderdag 17 november 2011

Australië keurde deze maand een pakket wetgeving voor duurzame energie goed, die een prijs kleeft op CO2-uitstoot. 500 grote vervuilers zullen vanaf juli volgend jaar 17 euro per ton uitgestoten CO2 moeten betalen. Het systeem evolueert tegen 2015 naar een emissie handelssysteem (cap and trade) met een vastgelegde bodemprijs van ongeveer 11 euro per ton CO2.

Het bedrijfsleven en de oppositie trokken hard van leer tegen de nieuwe wetgeving. Oppositieleider Tony Abbott zweerde een bloedeed: hij zal de heffing afvoeren als hij in 2013 verkozen wordt.

Met de koolstofprijs wil de Australische regering van sociaaldemocraten met steun van de groenen de uitstoot van broeikasgassen met 5% terugbrengen in 2020 in vergelijking met 2005.

Australië haalt een erg hoge CO2-uitstoot per capita, die ligt zelfs hoger dan in de VS. De reden: de elektriciteitsproductie gebeurt er voor drie kwart op basis van steenkool, de meest klimaatschadelijke fossiele brandstof.

De regering hoopt om begin volgend jaar ook een Groene investeringsvehikel op de been te krijgen dat op 5 jaar tijd tien miljard zou pompen in installaties voor hernieuwbare energie opwekking. Op die manier wil ze de afhankelijkheid van steenkoolcentrales terugdringen.

Het bedrijfsleven keerde zich tegen de nieuwe heffing. Ze argumenteerde onder andere dat haar concurrentiepositie tegenover de EU verzwakt wordt, aangezien de koolstofprijs in het Europees ETS systeem momenteel onder de 10 euro ligt.

Ter herinnering:  wetenschappers van het IPCC berekenden in hun laatste rapport dat de koolstofprijs minimaal boven 20$ of 15€ moet liggen om voldoende klimaatsparende investeringen uit te lokken. Het Australische bedrijfsleven wijst er met andere woorden terecht op dat de koolstofprijs in de EU momenteel te laag ligt.