Australië verrast met harde kritiek op luchtvaart en scheepvaart | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Australië verrast met harde kritiek op luchtvaart en scheepvaart

Bram Claeys

vrijdag 12 juni 2009

In een poging om de patstelling te doorbreken die actie tegen de uitstoot van luchtvaart en scheepvaart voorkomt, roept Australië op om doelstellingen op te nemen in het klimaatakkoord dat eind dit jaar in Kopenhagen moet worden afgesloten. Het is eigenlijk de bedoeling dat de ICAO voor de luchtvaart en het IMO voor de scheepvaart, die doelstellingen vastleggen. Maar de afgelopen 12 jaar zijn die zo goed als nergens geraakt. Australië stelt nu voor om de taak af te nemen van de ICAO en IMO, en ze over te dragen aan het Klimaatverdrag.

De milieubeweging verwelkomt de oproep, en dringt bij de EU aan op steun. De Australiërs zijn immers radicaler in hun kritiek dan de EU.

De uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen en schepen blijft tot nu toe ontsnappen aan elke regelgeving. Ze is niet opgenomen in het Kyotoprotocol. Dat is niet vol te houden, gegeven de zeer sterke groei van die uitstoot.