Automobilisten laten auto vaker staan na proefproject | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Automobilisten laten auto vaker staan na proefproject

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

woensdag 12 februari 2014

Brussel 11 februari 2014 - Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Slimweg daagden tijdens een proefproject 70 personen uit hun autogebruik te verminderen. Door begeleiding op maat slaagden de proefpersonen wonderwel. Uit onderzoek van de UGent blijkt dat zelfs drie maanden na de proefperiode 75% van de deelnemers zich nog altijd duurzamer verplaatsen.   

De deelnemers aan “Expeditie Duurzame Mobiliteit” kregen als opdracht om hun autoverplaatsingen met minstens 1/3 te verminderen gedurende één maand. Elke kandidaat ging na welke autoverplaatsingen (woonwerk, vrije tijd, winkel, …) hij kon vervangen door duurzame alternatieven. Hiervoor konden ze kiezen uit een gratis pakket duurzame vervoersmiddelen. BBL en Slimweg hielpen de deelnemers om de meest efficiënte keuzes te maken. Zo ontvingen 52 personen een vervoersbewijs voor het openbaar vervoer en 51 personen een fiets (elektrische fiets, plooifiets, bakfiets, …). Daarnaast konden deelnemers ook gebruik maken van fietsen aan het station (Blue bikes), elektrische scooters, deelwagens of starten met carpoolen en thuiswerken.   De groep van 70 personen slaagde er tijdens de proefperiode in om gemiddeld 55% minder autoverplaatsingen af te leggen. Na drie maand kiezen de deelnemers nog steeds voor 25% van de verplaatsingen voor een duurzaam alternatief.   

Onbekend is onbemind  

Naast het gedrag verandert ook de houding ten opzichte van duurzame vervoersmiddelen. Voor het proefproject stelden we vast dat de deelnemers niet positief dachten over de alternatieven voor de auto. Zo schat slechts 7% van de deelnemende automobilisten de fiets in als een snel vervoersmiddel voor de testperiode. Daarna groeit die groep tot 37%. Voor de bus en de trein geldt hetzelfde. Voor de test denkt slechts 28% van de automobilisten dat de trein gebruiksvriendelijk is, na drie maanden stijgt dat tot 70%. Ook voor snelheid, comfort en veiligheid van de trein kwamen we tot stijgende cijfers na gebruik.   

BBL daagt automobilisten opnieuw uit  

“De kranten en tijdschriften staan bol van de artikels rond mobiliteit, maar in dit debat spelen heel veel vooroordelen mee. Als iedereen die elke dag automatisch in de wagen stapt zou nadenken of dit de slimste en snelste keuze is, dan zetten we een stap naar de oplossing van het huidige mobiliteitsprobleem. BBL helpt de typisch Belgische auto-gewoonte te doorbreken en bekijkt samen met de deelnemers welk vervoersmiddel op een bepaald moment en traject het snelst en meest comfortabel is. Dat is soms de wagen, maar soms ook niet. Vooral de uitgebreide kennismaking met alternatieven en individuele begeleiding maakten van dit proefproject een succes. Daarom willen we dit graag herhalen,” vertelt Benedicte Swennen van Bond Beter Leefmilieu. “Nu gaan we op zoek naar bedrijven in Zaventem, gelegen in een regio met zeer veel files, die de uitdaging om het autogebruik van hun werknemers met een derde te verlagen, willen aangaan.”