Basismobiliteit en gratis bussen ter discussie | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Basismobiliteit en gratis bussen ter discussie

Erik Grietens

vrijdag 24 januari 2014

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn, stelde bij de voorstelling van het verkiezingsmemorandum van De Lijn de vraag of basismobiliteit nog wel een haalbare kaart is. Het Decreet Basismobiliteit voorziet voor iedereen een bushalte op maximaal 750 meter van de woning. Die basismobiliteit op het platteland kost echter veel geld. Kesteloot wil voorrang geven aan extra investeringen in stedelijke gebieden en aan woon-werk verkeer, omdat daarmee het grootste reizigerspotentieel wordt bereikt. Al wil hij niet gezegd hebben dat de buslijnen in dunbevolkt gebied zullen verdwijnen, hij laat duidelijk verstaan dat het aanbod ‘creatiever’ moet worden ingevuld, bijvoorbeeld met belbussen of taxi’s.

Kesteloot pleit ook voor een stopzetting van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Goedkoper openbaar vervoer gebaseerd op inkomen is beter dan louter op basis van leeftijd. De extra inkomsten daarvan kunnen we alvast inzetten voor meer en beter openbaar vervoer in de steden.

De balonnetjes van Roger Kesteloot lokten meteen veel reacties uit. Zowel positieve als negatieve. We mogen hopen dat hiermee de aftrap is gegeven voor een levendig debat de komende maanden over openbaar vervoer in Vlaanderen.