Batibouw bespaart energie, maar geen kilometers | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Batibouw bespaart energie, maar geen kilometers

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

zondag 2 maart 2014

10 aanbevelingen voor een duurzaam woonbeleid

Brussel, 2 maart 2014 - Bond Beter Leefmilieu (BBL) is verheugd vast te stellen dat bouwbeurs ‘Batibouw’ dit jaar de energiezuinigheid van woningen onder de aandacht bracht. Het publieke debat over wonen in Vlaanderen moet echter over meer gaan dan alleen over energieprestaties: op welke manier we de toenemende woningnood in Vlaanderen zullen opvangen, is minstens zo belangrijk. Zo is de plaats waar we wonen en het daarmee gepaard gaande autogebruik een belangrijke oorzaak van uitstoot van CO2 en fijn stof. We zien de wegen dichtslibben en de open ruimte verdwijnen. Om het debat verder te voeden formuleert BBL 10 aanbevelingen voor duurzaam en betaalbaar wonen:    

1. Versterk de kernen: bouw aan een hoge dichtheid met veel groen
2. zet in op transformatie van naoorlogse verkavelingen
3. Maak werk van energiezuinige wijken en energieproducerende woningen
4. Zet de fiets en het openbaar vervoer centraal
5. Samenhuizen: van individueel bezit naar co-eigendom
6. Geen leegstand meer
7. introduceer verhandelbare bouwrechten
8. Een juiste fiscaliteit
9. Investeer in sociale woningen en de huursector
10. Zorg voor een goed onderbouwde planning van het woonbeleid