Foto: Greta Farnedi (Unsplash)

Bayer vs. bio: naar een nieuw voedingsbeleid

Foto: Greta Farnedi (Unsplash)

Dinsdag 20 oktober was D-day in de landbouw: het Europees parlement boog zich over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Op Connect2Change brachten we die dag ook Marc Sneyders van Bayer en Kurt Sannen, bioboer en ex-voorzitter van Bioforum, samen om hun visie te geven op ons voedingssysteem. Want in het komende decennium moeten we de klimaatoplossingen die er zijn versnellen en opschalen als we kans willen maken onze doelen te halen. Dialoog is daarvoor onontbeerlijk. Zéker op de dag dat het Europees parlement het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid onder de loep neemt.

Schrijf je alsnog in en herbekijk alle sessies

Marc Sneyders, head of sustainable operations bij Bayer

Wat volgde was een scherp debat. Beide sprekers gingen geregeld akkoord over de uitdagingen, maar zochten de oplossingen voor die uitdagingen vaak elders. Volgens Kurt Sannen heeft agro-ecologie alle elementen in zich om te bouwen aan een duurzaam voedingssysteem. Marc Sneyders zet liever in op verschillende voedingssystemen die naast elkaar bestaan en vorm krijgen door de regionale context.

In de discussie over verweven (meer natuur brengen in de landbouw) of scheiden (landbouw intensiever maken om elders meer ruimte voor natuur over te houden), ziet Marc Sneyders heil in een hybride systeem met 3 zones: “Laat ons intensieve landbouw voeren waar de omstandigheden er goed voor zijn, met beperking van externe impact, waardoor we meer ruimte kunnen laten voor natuur. Tussen natuur en intensieve landbouw dient er ook ruimte te zijn om een overgangszone te bouwen die een mix van beiden bevat.” Al moet dit hybride systeem wel gestuwd worden door een krachtig beleid, meent hij.

Kurt Sannen, bioboer en ex-voorzitter Bioforum

Kurt Sannen daarentegen haalt in zijn reactie Greta Thurnberg er bij: “How dare you? Do you still believe in the fairytale of eternal economic growth?” Hij meent dat er grenzen zijn aan onze planeet die we niet kunnen negeren. Dit aspect wordt volgens hem te vaak buiten het landbouwdebat gehouden, maar speelt er net een cruciale rol in. Hij verwijst hierbij naar grote multinationals als Nestlé en Bayer die volgens deze logica - in schril contrast met kleine boeren - alsmaar rijker worden.

Op de vraag of bedrijven als Bayer een plaats hebben in dit voedingssysteem, verwijst Kurt Sannen naar hun verantwoordelijkheid uit het verleden en de winst die ze maakten omdat er niet betaald moet worden voor de negatieve impact die ze uitoefenen op het systeem.

Of het niet utopisch is te denken dat we enkel met agro-ecologie onze wereld kunnen voeden, vraagt moderator en onze beleidsmedewerker Laurens De Meyer. Marc Sneyders beaamt: “Tenzij we onze manier van leven omgooien, is het onrealistisch om voedsel te produceren zonder een bepaald niveau van kennis en technologie te implementeren om zo deze productie te optimaliseren. We kunnen een langetermijnvisie hebben, maar moeten er wel in kleine stappen naartoe. Dus laat ons kijken welke kleine stappen we al kunnen zetten om geleidelijk te bouwen aan een betere wereld.”

Wij onthouden vooral dat ook Bayer wil bouwen aan een betere wereld - als zelfs Bayer gelooft dat het anders en beter moet, waar blijft dan de politieke moed van het Europees Parlement?

Deze opname kan je herbekijken indien je in het bezit bent van een ticket voor Connect2Change. Connect2Change is het jaarlijkse netwerkevent van Bond Beter Leefmilieu. Dit jaar bewaren fysiek een veilige afstand, maar inhoudelijk breken we uit onze bubbel. We gaan online in debat met changemakers uit de milieubeweging, en ver daarbuiten.