BBL checkt de feiten: ligt de Belgische ambitie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL checkt de feiten: ligt de Belgische ambitie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs?

Jonathan Lambregs

donderdag 28 april 2016

Vorige vrijdag ondertekenden in New York 171 landen het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten. Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) vertegenwoordigde er ons land. Hij beloofde er een Belgische klimaatdoelstelling van minstens 40% minder uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 1990) tegen 2030. Een opmerkelijke belofte -- maar een die het Parijs-akkoord helaas niet naleeft.

Tijd voor een fact check

De Belgische klimaatdoelstelling kadert in een Europees klimaat- en energiepakket. De doelstelling ‘minstens 40% tegen 2030’ is een doelstelling op Europees niveau beslist en wordt over de lidstaten verdeeld. De Europese Commissie werkt daaromtrent voor de zomer een voorstel uit. Betekent dit dat de minister die verdeling niet afwacht en nu al een eigen Belgische doelstelling naar voren schuift?

De feiten

In onderstaande grafiek geeft de gele curve de huidige snelheid weer waarmee de Belgische CO2-uitstoot daalt: 1% CO2-vermindering per jaar. Minister De Croo wil die trend versnellen naar 1,7%, zodat in 2030 minstens 40% minder broeikasgassen wordt uitgestoten (zie oranje curve). Via de temperatuurdoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs engageerde België zich echter om de klimaatopwarming te beperken tot ruim onder de 2 graden en te mikken op 1,5 graden. Hiervoor is een veel snellere daling nodig richting nuluitstoot van CO2 rond 2050 of 8% minder broeikasgassen per jaar (zie groene curve).

Ook al zou België zelf dus een doelstelling van 40% vastleggen, dan nog zal ons land een flink tandje moeten bijsteken om de Parijs-doelstellingen te realiseren.

Je kan hier de speech van minister Alexander De Croo nalezen.