BBL dient bezwaar in tegen herziening RSV

Nog tot volgende week dinsdag loopt het openbaar onderzoek voor de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Dit RSV legt de grote krachtlijnen vast voor het gebruik en de inrichting van de ruimte in Vlaanderen. Algemeen streeft het Structuurplan naar een ‘open en stedelijk Vlaanderen’. Het RSV wil nieuwe activiteiten zo veel mogelijk bundelen in of aansluitend bij bestaande stedelijke gebieden en in bestaande economische knooppunten. Zo kan de schaarse open ruimte gevrijwaard worden voor natuur, bos en landbouw.

Tot onze grote bezorgdheid gaat het herzieningsvoorstel op essentiële punten in tegen de gezonde basisprincipes van het RSV. In dit herzieningsvoorstel wordt r vooral meer ruimte voorzien voor harde activiteiten. Zo wordt vooropgesteld dat er nog eens 7.000 ha bedrijventerreinen kunnen bijkomen in Vlaanderen, hoewel er volgens cijfers van minister-president Peeters nog 12.000 hectaren ongebruikt bijliggen. Bovendien worden een tiental buitengebiedgemeenten als ‘bijzondere economische knooppunten’ aangeduid, wat het mogelijk moet maken om toch regionale bedrijventerreinen te ontwikkelen in het buitengebied – iets wat volgens het RSV niet kan. Dat zal voor bijkomende verkeersproblemen zorgen. Daarnaast worden een tiental nieuwe “missing links” voorzien in het autoweggenet, hoewel Vlaanderen reeds over het meest fijnmazige wegennet van Europa beschikt.

Verder wordt in deze herziening ruimte gereserveerd. Bijzonder opvallend is ook dat de regering vaststelt  dat er inzake natuur- en bosontwikkeling  een serieuze achterstand is opgelopen die de volgende vijf jaar moet worden ingehaald. Maar concrete voorstellen bevat de herziening niet. Voor motorcrossterreinen, andere lawaaierige sporten en voor golfterreinen blijkt er dan wel plots ruimte. Kortom, de herziening is een nogal pijnlijk en beschamend document, dat volledig geschreven is op maat van enkele belangengroepen, dat de uitvoering van het bestaande RSV verder uitstelt en dat  de verrommeling van Vlaanderen verder in de hand werkt. 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen