BBL en IEW naar rechter tegen verlenging levensduur Doel 1 en 2 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL en IEW naar rechter tegen verlenging levensduur Doel 1 en 2

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

vrijdag 8 januari 2016

Bond Beter Leefmilieu (BBL) Inter-Environnement Wallonie (IEW) zijn naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Ze willen de wet laten vernietigen die de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 mogelijk heeft gemaakt. Volgens BBL en IEW is er geen publieke consultatie is geweest noch een milieueffectenrapport gemaakt vooraleer er is overgegaan tot de levensduurverlenging . Dit is niet in overeenstemming met het verdrag van Aarhus en van Espoo, noch met het Europees en Belgisch recht. BBL en IEW zullen een crowdfundingactie opstarten om de rechtszaak te financieren.

“Het doel is om de wet te laten vernietigen”

In 2003 werd een wet gestemd die voorzag in een geleidelijke kernuitstap, maar vorig jaar stemde de federale overheid een wet die de levensduur van de reactoren Doel 1 en 2 met tien jaar verlengde. Tegen die wet kwam al heel wat protest, uit binnen- en buitenland. Dinsdag zijn BBL en IEW naar het Grondwettelijk Hof gestapt. 

“Het doel is om de wet te laten vernietigen. Er is geen democratisch debat mogelijk geweest, dus zien we ons genoodzaakt de juridische weg te bewandelen. Het is heel frappant dat de levensduur verlengd wordt, terwijl Elia en de CREG stellen dat de centrales niet nodig zijn om het licht te laten branden”, zegt Sara Van Dyck van BBL.

“Het energiebeleid van Marghem getuigt van weinig visie”

Volgens BBL en IEW zorgt de levensduurverlenging ook voor aanslepende onzekerheid op de energiemarkt en maakt het gascentrales onrendabel. “Het is daarom opvallend dat minister Marghem daarna aankondigt dat ze gascentrales wil gaan subsidiëren. Dat getuigt niet van een energiebeleid met visie.”

Een beslissing in deze zaak verwachten BBL en IEW voor het einde van dit jaar of begin 2017. Eerder diende ook Greenpeace al klacht in, zij het bij de Raad van State. Zij vragen om de vernietiging van bepaalde uitvoeringsbesluiten in verband met de levensduurverlenging. BBL en IEW zullen de komende weken een crowdfundingactie opstarten om de rechtszaak te financieren.