BBL ondertekent engagementsverklaring renovatiepact | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL ondertekent engagementsverklaring renovatiepact

Sara Van Dyck

vrijdag 19 december 2014

Het energieverbruik van de Vlaamse woningen moet snel en substantieel dalen tot het bijna-energieneutrale (BEN) niveau. Dat is de centrale doelstelling van het Vlaams renovatiepact. Bond Beter Leefmilieu (BBL) zet samen met 33 andere ondertekenaars van binnen en buiten de bouwsector, de schouders onder deze doelstelling. De renovatie van onze woningen moet niet alleen zorgen voor een lager energieverbruik, maar ook de economische activiteit van de bouwsector stimuleren. 

De komende maanden buigen verschillende werkgroepen zich over de concrete invulling van het pact. BBL zal hier actief aan meewerken. We hopen dat we zo mee kunnen zorgen voor een ambitieuze invulling van het renovatiepact. BBL zal drukken op de noodzaak van een bijna-energieneutraal gebouwenbestand tegen 2050. Dat moet ervoor zorgen dat het energieverbruik van onze woningen met minstens 80% daalt. Dit is niet alleen broodnodig in de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook de enige garantie voor een betaalbare energiefactuur.