BBL reageert op falend Vlaams energiebeleid: Energie-efficiëntie goedkoopste en makkelijkste manier om klimaatdoelstellingen te halen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL reageert op falend Vlaams energiebeleid: Energie-efficiëntie goedkoopste en makkelijkste manier om klimaatdoelstellingen te halen

Persbericht Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

vrijdag 21 mei 2010

Brussel, 21 mei 2010 - De Vlaming is de grootste energieverbruiker per hoofd van de bevolking, zo blijkt uit de gegevens van de Vlaamse administratie. Dat is bijzonder verontrustend, want energie-efficiëntie is net de goedkoopste en gemakkelijkste manier om onze klimaatdoelstellingen te halen. Bond Beter Leefmilieu is evenwel niet verwonderd over de nieuwe gegevens. Zij bev estigen de cijfers van de voorbije jaren. Alleen blijkt onze achterstand op de ons omringende landen nog verder toe te nemen. Bond Beter Leefmilieu vraagt dat de Vlaamse regering van energie-efficiënte een absoluut speerpunt van haar anti-crisisbeleid maakt.

De traditionele uitleg, dat wij vooral veel energie verbruiken door de aanwezigheid van energie-intensieve industrieën, is slechts een deel van het verhaal. Het ontbreek ons land aan een duidelijke en gecoördineerde visie op energie-efficiënte, en dat uit zich op verschillende domeinen:

  • Vlaanderen scoort  zeer zwak inzake energie pr estaties van de woningen. Eén derde van de Vlaamse daken zijn nog steeds niet geïsoleerd; de normen voor nieuwbouw zijn bijzonder zwak en worden nauwelijks gecontroleerd.
  • Ook op vlak van het wegverkeer slaagt Vlaanderen er niet in om de ontkoppeling te realiseren. Onze accijnzen op diesel horen tot de laagste van Europa. Het beleid om een doorgedreven verschuiving van (energieverslindend) particulier transport naar alternatieve vervoersmodi, te realiseren, wordt vooral in woorden beleden, maar faalt op het terrein.
  • Onze industrie, die beweert tot de wereldtop te behoren op vlak van energie-efficiënte, slaagt er niet in om inzake ontkoppeling tussen economische groei en energieverbruik, onze buurlanden te volgen. De ‘Benchmarkconvenant’, het voornaamste instrument waarmee Vlaanderen de energie-efficiënte van de energie-intensieve industrieën wenst te verbeteren, faalt. Uit het recentste jaarverslag (december 2009) bleek reeds dat onze bedrijven hun voorsprong op de wereldtop bijna volledig uit handen hebben gegeven.
  • Het falend energiebeleid zet niet alleen druk op onze klimaatdoelstellingen, maar vormt ook de achillespees van onze economische ontwikkeling. Door onze (veel te) grote energieafhankelijkheid, is onze economie zeer kwetsbaar geworden voor prijsstijgingen op de internationale energiemarkt. Dit zal bijzonder voelbaar worden, zodra de economie opnieuw aantrekt. Het absolute energieverbruik en de absolute CO2-uitstoot mogen dankzij de crisis dan wel lager liggen, op de energie-efficiëntie heeft de economische crisis een nefaste impact. En het is deze parameter die essentieel is in de omslag naar een energie-efficiënte en koolstofarme economie.
  • Dat we het in vergelijking met onze buurlanden slechter doen, en dat bovendien onze achterstand verder toeneemt, heeft ook te maken met het feit dat wij in vergelijking met andere landen zeer lage heffingen op energie kennen.

Bond Beter Leefmilieu vraagt dat de Vlaamse regering van energie-efficiënte een absoluut speerpunt van haar anti-crisisbeleid maakt. Hierbij is het noodzakelijk om de benchmarkconvenanten grondige te evalueren en bij te sturen, of te vervangen door een meer transparant en efficiënt systeem. Ook inzake isolatie van woningen, zowel wat het oudere woningpark als de nieuwbouw betreft, moet het beleid zich meer pertinente doelstellingen opleggen en deze ook systematisch controleren. Tot slot moeten de juiste instrumenten worden ingezet om het wegtransport (goederen en personen) te rationaliseren. De reeds lang aangekondigde invoering van rekeningrijden (eerst voor vrachtwagens, daarna voor personenwagens), moet nu ook maar eens in praktijk worden gebracht. De heffingen op diesel moeten naar het Europees gemiddelde worden opgetrokken.

Voor meer informatie: Sara Van Dyck 0485/92.31.12