BBL reageert op Klimaatzaak Nederland: 'Rechter oordeelt met gezond verstand' | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL reageert op Klimaatzaak Nederland: 'Rechter oordeelt met gezond verstand'

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

woensdag 24 juni 2015

BBL reageert erg verheugd op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag over de veelbesproken klimaatzaak: "De rechter oordeelt met gezond verstand. Dat de klimaatverandering gevaarlijk is, daar is iedereen het over eens. Maar toch doen vele overheden niet genoeg om ze af te remmen. De Nederlandse rechter zegt nu dat de staat wel degelijk de plicht heeft om met een goed beleid het leefmilieu en zijn burgers te beschermen. Gesteund door deze uitspraak moeten overheden dringend een versnelling hoger schakelen in de energietransitie: weg van fossiel naar 100 procent hernieuwbare energie." 

Zorgplicht

De rechter in Den Haag oordeelt dat die zorgplicht reducties voor broeikasgassen met meer dan 25 procent tegen 2020 inhoudt, in lijn met de aanbeveling van het VN-klimaatpanel IPCC. Net zoals Nederland ligt België niet op koers voor die doelstelling: wij stevenen af op amper 15 procent minder broeikasgassen in vergelijking met 1990. Erger nog -- we hebben zelfs geen nationaal klimaatplan door zes jaar geruzie tussen de gewesten en de federale overheid. Ook onze overheden zijn nalatig bij dit grootste milieuprobleem ooit.

"De wetenschap, de katholieke kerk, de wereldleiders; allen manen ze onze overheden aan tot echte klimaatoplossingen. De tijd van de bal doorspelen naar een ander of beleid op de lange baan schuiven, is nu echt voorbij. Dit is een duidelijke boodschap aan onze regeringen en onze minister van Leefmilieu: ze hebben geen enkel excuus meer om het lamlendige klimaatbeleid in ons land nog langer goed te praten."