BBL reageert op vergroening verkeersbelasting | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

BBL reageert op vergroening verkeersbelasting

Mathias Bienstman

vrijdag 16 oktober 2015

"Bond Beter Leefmilieu verwelkomt de verdere vergroening van de verkeersfiscaliteit door de Vlaamse Regering. Door een prijssignaal te geven op het ogenblik van de wagenaankoop, zal de maatregel effect hebben en straft ze geen keuzes uit het verleden af. De overheid geeft daarbij een duidelijke richting aan: een zuiniger wagenpark met minder diesels is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de volksgezondheid van ons allen. Ze stimuleert ook aandrijftechnologieën van de toekomst, zoals elektrische wagens. Het is nu aan de federale overheid om vanuit dezelfde principes de fiscaliteit voor bedrijfswagens te hervormen zodat loon niet langer wordt uitgekeerd met vervuilende wagens en diesel," zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.