Bedreigde bossen kunnen eindelijk opgelucht ademhalen

Vorige week besliste de Vlaamse regering om 12.260 hectare waardevol, maar ‘zonevreemd’ bos beter te beschermen door de publicatie van een kaart. Hiermee wordt het in 2011 aangekondigde plan van aanpak eindelijk van kracht. Een historische stap voorwaarts voor de bescherming van bos in Vlaanderen. 

Het plan van aanpak gaat om zogenaamd zonevreemde bossen die ecologisch erg waardevol zijn. Doordat ze in een andere dan een groene bestemming liggen, moeten ze vaak plaatsmaken voor beton.

Het bosdecreet stelt dat ontbossing algemeen verboden is, maar omwille van die ligging werden via uitzonderingsmaatregelen toch veel van deze zonevreemde bossen gekapt. Meer dan 90 procent van alle aanvragen werden goedgekeurd, wat vaak massaal protest van burgers uitlokte. Denk aan de strijd rond het Lappersfortbos in Brugge of aan de kap van het Ferrarisbos door transportfirma Essers in Wilrijk. Vlaanderen verliest mede daardoor elk jaar ongeveer 200 hectare bos, terwijl er maar weinig bos bijkomt. 

Met de beslissing van de regering worden deze waardevolle bossen vanaf nu dus beter beschermd. Ontbossing van de 12.200 hectare zeer waardevol bos die op de kaart aangeduid zijn (de zogenaamde toplaag), zal voortaan enkel nog mogelijk zijn door een ontheffingsbeslissing van de voltallige Vlaamse regering. 

Ellenlang traject 

De totstandkoming van deze kaart en de definitieve publicatie ervan is een ellenlang traject geweest. Al in 2011 werd het plan van aanpak aangekondigd. Door de beslissing van vorige week is de kaart voorlopig vastgesteld. Ze gaat nu in openbaar onderzoek: iedereen die gegronde opmerkingen heeft, kan die de komende maanden inbrengen. Na verwerking van die opmerkingen wordt de kaart dan definitief vastgelegd. 

Ook de natuurbeweging kijkt met spanning uit naar de publicatie: zullen belangrijke bossen waarover soms al decennialang discussie bestaat, beschermd zijn op de nieuwe kaart? Want met een bosindex van 10 à 13 procent is Vlaanderen een van de bosarmste regio’s in Europa. Dit plan voor bosbehoud is een belangrijke eerste stap om daar verandering in te brengen. Bosuitbreiding is de volgende.