Bedrijfsleiders en ngo's binden samen strijd aan met klimaatverandering | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bedrijfsleiders en ngo's binden samen strijd aan met klimaatverandering

vrijdag 11 september 2015

Vandaag hebben meer dan 60 CEO’s, ook van de grootste ondernemingen in ons land, een krachtig signaal gegeven voor meer engagement in aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs. Ze overhandigden een brief aan vicepremier Reynders en minister van Energie Marghem tijdens een evenement in het huis Ernest Solvay. De ondertekenaars van de brief engageren zich voor meer klimaatactie en vragen hetzelfde van onze overheden.

Open brief

De brief pleit onder andere voor een versnelling van de transitie naar een koolstofarme economie, aangedreven door hernieuwbare energie. De vraag is om in het akkoord van Parijs een langetermijndoelstelling in te schrijven van 70% reductie van mondiale emissies tegen 2050 in vergelijking met 2010. Dat is de bovenkant van de reductievork die de klimaatwetenschap aanbeveelt. Ook is er een duidelijk pleidooi voor het uitfaseren van subsidies aan fossiele brandstoffen, het invoeren van een koolstofprijs en het voorzien van voldoende klimaatfinanciering voor de kwetsbare landen.

Wat de ondernemingen vragen - waaronder grote spelers zoals Solvay, Umicore en Siemens - gaat op sommige vlakken verder dan de huidige Europese onderhandelingspositie voor Parijs en het Belgische standpunt. In die zin stelt de brief de zaken op scherp in aanloop naar de cruciale milieuraad, waarin EU-lidstaten de onderhandelingspositie voor Parijs definitief vastleggen. Bond Beter Leefmilieu werkte mee aan de inhoud van de brief, die tot stand kwam op initiatief van het nieuwe duurzaamheidsnetwerk The Shift.

> Lees hier de open brief