Bedrijven duwen Europees energiebesparingsbeleid in goede richting | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bedrijven duwen Europees energiebesparingsbeleid in goede richting

Benjamin Clarysse

Afgelopen dinsdag vond in het Industrie Comité van het Europees Parlement een cruciale stemming plaats over het Europees energiebesparingsbeleid. Heel wat organisaties en ondernemingen, waaronder de Vlaamse coalitie Energy Saving Pioneers, vroegen meer ambitie. Met positief resultaat: de doelstelling van 40% energiebesparing tegen 2030 wordt bindend en een hele reeks achterpoortjes en uitzonderingen worden dichtgetimmerd. Nu nog groen licht krijgen van de plenaire vergadering.

Over de horde?

De Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) biedt een kader voor het Europees en Vlaams energiebesparingsbeleid. De richtlijn geeft aan hoeveel en hoe energie te besparen tegen 2020. Momenteel ligt een herziening van deze richtlijn voor in het Europees Parlement om het energiebesparingsbeleid door te trekken naar 2030. Een cruciale horde in het wetgevend proces was de stemming dinsdag in het Industrie Comité, dat de toon zet voor de plenaire stemming in het Parlement rond 16 januari.

Clash

De stemming was erg spannend. Twee groepen stonden recht tegenover elkaar. Een grote coalitie van fracties (S&D ALDE, GUE-NGL, Greens en EFDD) steunen een ambitieus energiebesparingsbeleid met een bindende doelstelling van 40% tegen 2030. Maar alternatieve amendementen van de Europese Volkspartij (EPP) en Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) dreigden de hele richtlijn onderuit te halen door een niet bindende doelstelling van 30% naar voren te schuiven en tal van uitzonderingen en achterpoortjes toe te voegen. Anneleen Van Bossuyt (N-VA) heeft als schaduwrapporteur voor de ECR-fractie de zwakke amendementen onderhandeld. Haar voorstellen zouden het energiebesparingsbeleid in Europa de facto stopgezet hebben.

Energy Saving Pioneers 

Gelukkig koos het comité voor een ambitieus beleid: de doelstelling van 40% energiebesparing tegen 2030 wordt bindend en een hele reeks achterpoortjes en uitzonderingen werden dichtgetimmerd. Samen met de Energy Saving Pioneers, een coalitie van 30 ondernemingen die ijveren voor een ambitieus energiebesparingsbeleid in Vlaanderen en Europa, is BBL tevreden met de uitkomst. De Europarlementsleden kozen voor continuïteit, klimaatactie en investeringszekerheid voor bedrijven. 

Strijd nog niet gestreden

Hoewel nu zowel het milieu-comité als het industrie-comité een sterk signaal gegeven hebben, is de strijd nog niet gestreden. De stemming in het volledige parlement in januari, belooft opnieuw voor vuurwerk te zorgen. Voor Ivo Belet ligt een mooie rol weggelegd om de christendemocratische fractie te bewegen naar een ambitieuzere positie. Daarna moet het Europees parlement de onderhandelingen opstarten met de Commissie en de lidstaten. Meestal tonen de lidstaten minder ambitie dan het parlement. Net daarom is het belangrijk dat het parlement met een ambitieuze en sterke positie de onderhandelingen ingaat.

Benjamin Clarysse

Beleidsmedewerker en Woordvoerder Energie

Bio-ingenieur Benjamin Clarysse pleit niet alleen voor een ambitieuzer renovatiebeleid, maar wijst ook de weg naar een fossielvrije verwarming. Een adres voor vragen over warmtenetten, warmtepompen en waterstof.

Meer over Energiebesparing

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit