Bedrijven en milieubeweging vragen Di Rupo om bindende energiebesparingsdoelstelling van 40% | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Bedrijven en milieubeweging vragen Di Rupo om bindende energiebesparingsdoelstelling van 40%

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

donderdag 20 maart 2014

Brussel, 20 maart 2013 - Donderdag 20 en vrijdag 21 maart 2014 voert de Europese Raad een eerste politiek debat over de 2030 energie- en klimaatdoelstellingen. Ook wordt de concurrentiekracht van de Europese industrie besproken. De coalitie Energy Saving Pioneers (ESP) ziet beide uitdagingen hand in hand gaan en vraagt Di Rupo in een open brief om werk te maken van een bindende Europese energiebesparingsdoelstelling van 40% tegen 2030.

De captains of industry, lokale besturen, middenveldorganisaties en de milieubeweging van Energy Saving Pioneers zijn bezorgd over het ambitieniveau van de energie- en klimaatdoelstellingen die tijdens de Europese top op tafel liggen. In de open brief benadrukken ze het belang van energiebesparing. Een bindende energiebesparingsdoelstelling stimuleert de Europese industriële competitiviteit, voorziet zekerheid voor investeerders, stimuleert duurzame en lokale werkgelegenheid en boekt de noodzakelijke klimaatwinst.

Onbenut potentieel

In Vlaanderen ligt nog een groot onaangeroerd energiebesparingspotentieel. Zo kan het energiegebruik van ons verouderd gebouwenbestand een stuk efficiënter en blijven investeringen in energiebesparing met minder dan een jaar terugverdientijd, onuitgevoerd. Er is nood aan een bindende Europese doelstelling om deze besparingen te realiseren.

Over ESP
Energy Saving Pioneers is een onlangs gestarte coalitie van de milieubeweging en 26  vooruitstrevende leden waaronder ondernemingen, organisaties, studiebureaus en lokale besturen. ESP-leden ijveren voor een meer ambitieus energiebesparingsbeleid omdat ze dagelijks op het terrein het enorme nut van investeringen in energiebesparing merken, zowel economisch, sociaal als ecologisch.

Meer info
www.energysavingpioneers.be