Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: betonstop of betonflop? | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: betonstop of betonflop?

Minder beton en meer natuur zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit, de gezondheid van de Vlaming én de aanpak van het klimaatprobleem. De Vlaamse regering bereikte in december een akkoord over het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Doel: eindelijk een betonstop realiseren. Maar lukt dit ook in de praktijk? Kom naar de infosessie van BBL en discussieer mee. 

Een concreet plan ontbreekt

‘Nergens in Europa wordt er zo veel open ruimte per burger ingenomen’, weet Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. En daar wil Vlaanderen eindelijk iets aan doen: met het voornemen van de betonstop maakt de regering voor het eerst de koppeling tussen klimaatopwarming en de ruimtelijke ordening. Tegen 2040 moet een volledige uitbreidingsstop van woongebied plaatsvinden, met een afbouwscenario waarbij de inname van open ruimte moet halveren tegen 2025. 

Geen garantie

Een uitstekend idee, die betonstop. Maar Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt stellen vast dat er te weinig garanties zijn om die beloftes tijdig waar te maken op het terrein. Een halvering van de ruimte tegen 2025 houdt in dat er nog tienduizenden hectare open ruimte kunnen sneuvelen door bijkomende bebouwing en wegen. 

De betonstop betekent dat Vlaanderen, provincies en gemeenten hun ruimtelijk beleid moeten richten op kernversterking, het tegengaan van verdere verkaveling en het creëren van open ruimte. De vraag blijft nog hoe zij dit in de praktijk zullen omzetten.

Minder beton, meer natuur

De ambitie voor extra natuur en bos bestaat al jaren, maar vooruitgang op het terrein is er niet. Het Beleidsplan Ruimte herneemt een eerdere afspraak om extra natuur en bos aan te duiden op kaart, 30.000 ha tegen 2025. Die ambitie is nobel, maar nog belangrijker dan deze gebieden op kaart aan te duiden, is de natuur realiseren op het terrein. Net als voor de betonstop ontbreekt hier (voorlopig?) een concreet actieplan.

Bond Beter Leefmilieu pleit voor een operationeel plan met hogere ambities en een bindend akkoord dat afgedwongen kan worden.

Meer weten?

Meer weten en mee discussiëren over de betonstop? BBL organiseert een Infosessie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. BBL-beleidsmedewerker Erik Grietens zal hier enkele belangrijke punten van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen toelichten. Daarna volgt een discussie met de aanwezigen en verzamelen we jullie input, om verder te lobbyen bij de Vlaamse regering voor een concreet operationeel plan.

> Schrijf je hier in voor de infosessie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over

Ontvang Link

  • Maandelijks tips voor al wie lokaal actief is voor een beter milieu


Andere nieuwsbrieven van BBL