België krijgt geen uitstel normen fijn stof

De Europese Commissie vindt dat België onvoldoende kan aantonen dat het alles gedaan heeft om de blootstelling aan fijn stof te verminderen en zo de normen te halen. Sinds 2005 bedraagt de jaargrenswaarde voor fijn stof 40 g/m³. Die norm halen we wel. Maar de daggrenswaarde van 50µg/m³, die hoogstens 35 dagen per jaar overschreden mag worden, halen we lang niet. In 2008 overschreden we de norm in 24 stations en voor dit jaar ziet het er nog slechter uit. Bond Beter Leefmilieu vindt het logisch dat geen uitstel is toegestaan. De regering laat immers veel kansen liggen om de uitstoot omlaag te halen. Denken we maar aan de slimme kilometerheffing, lage emissiezones of een hervorming van de autofiscaliteit.

Dat is naar verluidt ook het oordeel van de Europese Commissie: voornamelijk omdat we niet of onvoldoende het rekeningrijden en de 'low-emission zones' in overweging nemen. Low-emission zones zijn zones in steden waar maatregelen zijn getroffen om het verkeer terug te dringen. Duitsland heeft al tientallen zulke zones.

Wat ook zeker een rol heeft gespeeld in de beslissing van de Commissie, is het feit dat we de norm voor stikstofdioxide, die volgend jaar ingaat, evenmin zullen halen. En stikstofdioxide is een secundaire bron voor fijn stof. En een van de oorzaken van de ozonsmog die we dezer dagen inademen.

De Commissie neemt Wallonië dan weer erg kwalijk dat er nog altijd industriële vestigingen zijn die geen vergunning hebben.

De regering kan beslissen om voor een aantal zones opnieuw uitstel te vragen, maar dat kan alleen als er nieuwe elementen zijn opgedoken. De Commissie kan nu een inbreukprocedure starten en naar het Europees Hof trekken. Bij veroordeling riskeert België een boete.

De Commissie keurde uitstelaanvragen goed voor 19 gebieden in Oostenrijk, Duitsland en Hongarije. Zij krijgen 1 jaar respijt. De rest van de aanvragen, en dat waren er voor 75 zones in België, Denemarken, Spanje, Griekenland, Frankrijk en Slowakije, werden geweigerd.

Het is duidelijk dat de onderhandelaars van het nieuw Vlaams regeerakkoord met deze beslissing van de Europese Commissie rekening moeten houden. Het terugdringen van de luchtvervuiling in onze regio moet een van de prioriteiten van de regering zijn.

Luchtkwaliteit