België riskeert Europese boete voor gebrekkige waterzuivering

De Europese Commissie daagt België voor het Europees Hof van Justitie wegens onvolledige omzetting van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater van 1991. De Commissie eist een boete van meer dan 15 miljoen euro en een dwangsom (per dag vertraging) van 62.000 euro. De dagvaarding is de finale stap in een procedure die al jaren aansleept, België werd in 2004 al eens veroordeeld.

De richtlijn verplicht de lidstaten om te voorzien in collectering en zuivering van het afvalwater van (stedelijke) agglomeraties. Volgens de gegevens waarover BBL beschikt, is Vlaanderen vandaag in orde inzake waterzuivering, maar (nog) niet inzake collectering. Om dat op te halen, zijn een aantal projecten prioritair opgenomen in de planning van Aquafin. Deze zouden allemaal nog in 2010 of in 2011 uitgevoerd moeten geraken. Minder duidelijkheid is er over de gemeentelijke projecten: rioleringen aanleggen is een gemeentelijke bevoegdheid, en het gewest heeft vandaag geen enkel instrument om de "falende" gemeenten (die ons nu dus boetes kunnen gaan kosten), aan te sporen. De in het regeerakkoord aangekondigde uitvoeringsplannen moeten daar soelaas brengen.

Overigens zijn er ook problemen in Wallonië en in Brussel, waar het oude waterzuiveringsstation Brussel-Zuid niet voorzien is van nutriëntenverwijdering.

Waterkwaliteit