België wil uitstel fijnstofnormen

Ons land heeft bij de Europese Commissie uitstel gevraagd voor het halen van de fijnstofnormen. Negen van de zevenentwintig lidstaten vragen hetzelfde. Als de Commissie op de vraag naar uitstel ingaat, worden de fijnstofnormen in dat land pas in 2011 afdwingbaar. Vanaf dan gelden er ook normen voor ultrafijn stof, vooral afkomstig van dieselmotoren.

De mogelijkheid tot uitstel was in de richtlijn voorzien. Maar dan enkel voor landen die aantonen dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de overschrijding van de normen tegen te gaan. En dat kan men in België na de Panorama-uitzending hierover nog moeilijk volhouden: in het ruimtelijk beleid wordt geen rekening gehouden met luchtkwaliteit, de inplanting van logistieke zones langs autostrades brengt enorm veel extra verkeer mee, de subsidies voor fijn stoffilters laten al jaren op zich wachten en zijn te laag om effect te scoren.

Bovendien wordt nergens anders in Europa de dieselwagen zo gepromoot door de overheid als in België… Niet alleen hebben we de laagste dieselprijzen, bovendien werd de accijnsvervangende heffing bij aankoop van een dieselwagen recent door de federale regering geschrapt. Mocht het de bedoeling zijn om zoveel mogelijk fijn stof te produceren, de overheid kon het moeilijk beter doen…

Het is nu afwachten wat de Commissie zal beslissen over de derogatie-aanvraag van ons land.

Luchtkwaliteit