Belgisch middenveld slaat handen in elkaar tegen TTIP | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Belgisch middenveld slaat handen in elkaar tegen TTIP

Rob Buurman

vrijdag 24 april 2015

De onderhandelingen voor het trans-Atlantische handelsverdrag tussen de EU en de VSA (TTIP) roepen steeds meer vragen op bij de bevolking en het georganiseerde middenveld. Op 4 mei 2015 lanceert een brede coalitie van middenveldorganisaties een gemeenschappelijke oproep aan de Belgische regeringen over TTIP.

Protest groeit

De Belgische vakbonden, mutualiteiten, consumenten-, milieu- en Noord-Zuidorganisaties verenigen zich om de democratie te beschermen en om zich te verzetten tegen de afbraak van de rechten en verworvenheden van de burgers. Het akkoord kan een negatieve impact hebben op vlak van tewerkstelling, arbeidsomstandigheden, consumenten- en milieubescherming, gezondheidszorg en het functioneren van onze democratische instellingen.

Ook de politiek beseft inmiddels dat het vrijhandelsakkoord TTIP gevaarlijke materie is. Deze week nam het Waals parlement een resolutie aan die oproept om de TTIP-onderhandelingen op te schorten, onder meer omdat de onderhandelingen totaal niet transparant verlopen. Hierdoor is er te weinig democratische controle.

De sp.a sprak zich eerder al uit tegen de zeer controversiële investeerder-staatarbitrage (ISDS). Grote multinationals kunnen via deze geschillenregeling landen - zoals België - veel gemakkelijker aanklagen, zodra bijvoorbeeld milieuwetgeving de vrije handel belemmert. In het Europees Parlement groeit de weerstand eveneens. Zes Europese parlementaire commissies willen niet dat ISDS onderdeel uitmaakt van TTIP.

Afgelopen zaterdag gingen in honderden steden vele tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen TTIP. In Brussel uitten ruim 2,000 mensen hun ongenoegen, en in Berlijn waren zeker 50,000 mensen op de been die het vrijhandelsverdrag niet zien zitten.

Deze week onderhandelden vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Verenigde Staten in New York over TTIP. Het is alweer de 9de onderhandelingsronde.