Belgische verbrandingslobby slaakt alarmkreet | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Belgische verbrandingslobby slaakt alarmkreet

Kristof Debrabandere

donderdag 18 februari 2010

De Belgische verbrandingslobby vreest dat een overcapaciteit aan afvalverbranding in Nederland en Duitsland zal leiden tot scherpe concurrentie op de binnenkort geliberaliseerde Europese afvalmarkt. Bond Beter Leefmilieu signaleerde het probleem reeds enkele weken terug.   

Het overaanbod aan afvalverbrandingscapaciteit zal volgens de verbrandingslobby leiden tot een daling van de tarieven voor het verbranden van bedrijfsafval. Om deze daling van inkomsten te compenseren, worden de prijzen voor verbranding van huishoudelijk afval opgetrokken. Deze afvalstroom wordt namelijk niet geliberaliseerd door Europa. De burgers zullen dus hogere facturen gepresenteerd krijgen, om de lagere tarieven voor bedrijfsafval te compenseren.

De verbrandingslobby vreest ook - terecht - dat recyclage moeilijker zal worden bij een (te) goedkope verbranding. Wat de verbrandingslobby echter niet vermeldt, is dat er ook in Vlaanderen overcapaciteit bestaat. Meer nog: dezelfden die de overcapaciteit bij de buren aanklagen,  trachten de overcapaciteit aan afvalovens in Vlaanderen verder uit te bouwen. Getuige daarvan de vele nieuwe projecten die in de steigers staan. Eerst voor eigen deur vegen, denken wij dan.