Berekend: als we onze wagens vergroenen en niet méér gaan rijden, halen we klimaatdoelen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Berekend: als we onze wagens vergroenen en niet méér gaan rijden, halen we klimaatdoelen

Deze week publiceerde de Nationale Klimaatcommissie een update over de Belgische CO2-uitstoot en de maatregelen die die omlaag moeten halen. Om een accurate prognose te maken voor 2030, is het wachten op het Nationaal Klimaat- en Energieplan. VITO en LNE berekenden wel al wat een cruciaal onderdeel moet zijn van dit plan: het einde van de verbrandingsmotor tegen 2030 en nulgroei aan aantal afgelegde kilometers.

De cijfers

Ons land diende het rapport afgelopen week in bij de de Europese Commissie. De oranje lijn stelt het scenario voor ‘met bestaande maatregelen’ (with existing measures - WEM) en doet prognoses uitgaande van maatregelen die al beslist en uitgevoerd zijn. De grijze lijn toont het scenario waarvoor nog bijkomende maatregelen nodig zijn (with additional measures - WAM).

In beide gevallen wordt pijnlijk duidelijk dat we de klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030 in de realiteit niet halen. De projecties zijn gebaseerd op de maatregelen opgenomen in de Nationale Klimaatplannen 2009-2012 en 2013-2020. De Belgische klimaatdoelstelling voor 2020 is 15% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2005. Voor 2030 wordt die doelstelling waarschijnlijk opgetrokken tot 35%. De onderhandelingen over dat cijfer zijn nu volop aan de gang.

Verkeer baart zorgen

In Vlaanderen is het vooral de sector verkeer en transport die de grootste zorgen baart. Dat blijkt uit rapporten en berekeningen van het VITO en het Federaal Planbureau (zie de grafiek hieronder). De uitstoot van auto’s en vrachtwagens blijft stijgen. Wagens worden dan wel zuiniger, maar ze leggen steeds meer kilometers af.

Bron: Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkelingen, Federaal Planbureau

Met die vooruitzichten wordt het dus uiterst belangrijk om het wagenpark zo snel mogelijk te vergroenen en het aantal voertuigkilometers niet te laten stijgen. Dat is de conclusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid.

In scenario f van de grafiek hieronder levert de sector verkeer een eerlijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling. Daarvoor stelt LNE dat alle nieuw verkochte personenwagens na 2030 100% uitstootvrij moeten zijn. Een maatregel waar BBL al langer voor ijvert. Van de bestelwagens moeten 28% zero emission-voertuigen zijn, voor vrachtwagens is dat aandeel 10%.

Bron: LNE

Naast versnelde vergroening van het wagenpark, mogen de transportvolumes niet toenemen tegen 2030. Dat kan op twee manieren gerealiseerd worden: door een nulgroei van alle wegcategorieën of door een sterke daling van 21% aan voertuigkilometer in het personenvervoer en een beperkte toename aan goederenvervoer.

> Topten wijst je de weg naar de beste groene wagens

Meer over Klimaatbeleid

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit